Stichting Willem van der Vorm

Gerard Dou, De Kwakzalver, 1652. Bruikleen: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 1939

Willem van der Vorm (1873-1957), havenbaron en verzamelaar, was een van de meest loyale begunstigers van Museum Boymans. Directeur Hannema adviseerde hem bij de opbouw van zijn collectie en Van der Vorm was nauw betrokken bij de oprichting van de Stichting Museum Boymans. Tijdens de eerste vergadering in 1939 schonk hij het museum De Kwakzalver, een hoogtepunt uit het oeuvre van Dou. Een genereus gebaar dat later door vele anderen is nagevolgd.

Aanvankelijk werd de collectie van Willem van der Vorm na zijn dood in 1957 tentoongesteld in zijn woonhuis aan de Westersingel. In 1972 moest dit pand wijken voor de metro en besloot de Stichting Willem van der Vorm de door haar beheerde collectie met schilderijen van Gerard ter Borch, Gabriel Metsu en Anthonie van Dijck in langdurig bruikleen te geven aan het museum. Sindsdien is deze collectie met enkele werken uitgebreid, waaronder het zeer bijzondere Tour de César van Paul Cézanne.

Bestuursleden

De heer mr. C.O. van der Vorm, voorzitter
Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm, regent secretaris
De heer dr. R.J. Willink, regent conservator

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam