Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp

Gedurende veertig jaar verzamelt het echtpaar Van Beuningen-de Vriese pre-industriële gebruiksvoorwerpen: kook-, eet-, drink- en schenkgerei, alsook andere typen archeologische gebruiksvoorwerpen daterend uit de elfde tot halverwege de negentiende eeuw. Deze omvangrijke verzameling van meer dan tienduizend stukken wordt aanvankelijk vanaf 1983 aan het museum in bruikleen gegeven, en in december 1990 in een schenking aan de gemeente Rotterdam omgezet. Dit naar aanleiding van de voltooiing van het speciaal voor deze collectie door architect Hubert-Jan Henket gebouwde Paviljoen Van Beuningen-de Vriese, dat in het voorjaar van 1991 wordt geopend.

De Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp reikt in 2010 voor de vijfde maal de H.J.E. van Beuningen Prijs uit.

Bestuursleden

Mevrouw C.E. Vaandrager-van Beuningen, voorzitter
De heer dr. F.G. Vaandrager, penningmeester
Mevrouw drs. C. van Hees, gedelegeerd secretaris
De heer drs. K.M.T. Ex
Mevrouw drs. A.G.A. Gaba-van Dongen
De heer prof. dr. A.M. Koldeweij
De heer drs. S. Ostkamp
Mevrouw dr. D.A.E. Mertens
De heer H.J.E. van Beuningen, adviseur