Stichting Lucas van Leyden

Dr. J.C.J. Bierens de Haan (1867-1951) heeft een avontuurlijk leven geleid. In de roerige jaren van de vroege twintigste eeuw was hij werkzaam in oorlogsgebieden als Transvaal en Oranje Vrijstaat, Griekenland en in Frankrijk. Hoewel Bierens de Haan vanaf zijn studententijd prenten verzamelde, ging hij zich er pas na zijn artsenloopbaan actief op toeleggen. Hij bracht een collectie bijeen die van meet af aan bedoeld was voor Museum Boymans en verzamelde ook gericht op lacunes in de museumcollectie.

Zijn collectie van zo’n 26.000 prenten liet hij na aan het museum, casu quo de gemeente Rotterdam. Ook legateerde hij een geldbedrag waarvan de jaarlijkse rente bestemd is voor uitbreiding van de collectie prenten. Dit fonds, waarvan de opbrengst jaarlijks wisselt, draagt de naam Stichting Lucas van Leyden en dient tot vandaag de dag zijn doel. Ruim tienduizend prenten zijn door het museum sinds 1951 met dit fonds ten behoeve van de gemeentelijke collectie aangekocht. Het kapitaal van de stichting wordt beheerd door het dagelijks bestuur van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.

Bestuursleden

De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter
De heer drs. K.M.T. Ex, secretaris
Mevrouw E.R.D. Meijer, penningmeester  

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam