Kalhorn/Timmermans Fonds

Harmen Brethouwer, sculptuur, 2004. Bruikleen: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 2005 (collectie Kalhorn Timmermans)

Het Kalhorn/Timmermans Fonds is door de naamgevers in 2009 opgericht om de aankoop van zilver en hedendaagse ontwerpen te bevorderen. Museum Boijmans Van Beuningen heeft lange tijd een intensieve band met verzamelaars Joop Kalhorn en Jaap Timmermans gehad, die vele aankopen en opdrachten op het gebied van internationaal hedendaags design mogelijk hebben gemaakt. Joop Kalhorn overleed in 2009. De stichting is voor 50 jaar opgericht en doet aankopen op verzoek van het museum.

Het bestuur van de stichting en het beheer van het stichtingskapitaal liggen bij het bestuur van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor aankopen, die eigendom worden van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.

 

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam