Stichting Van Beuningen/Peterich- fonds

Opstelling collectie Van Beuningen/Peterich, 2010

Met een kunstenaar als vader en de verzamelaar D.G. van Beuningen als grootvader, werd Peter Paul Peterich (1933-2000) van jongs af aan door kunst omringd. Hij studeerde kunstgeschiedenis en had grote affiniteit met de poëzie. In 1965 richtte hij samen met zijn moeder, Flora van Beuningen, de Stichting Van Beuningen-Peterich op ter ondersteuning van de beeldende kunst en de tekenkunst in het bijzonder. Tussen 1965 en 1973 werd uit dit fonds, vaak op advies van de toenmalige conservator, een honderdtal tekeningen aangekocht voor Museum Boijmans Van Beuningen.

Op grond van Peterichs testament wordt het fonds na zijn dood in 2000 nieuw leven ingeblazen en krijgt het museum jaarlijks een bedrag van enkele tienduizenden euro’s om eigentijdse (teken)kunst aan te kopen. Aankopen van deze stichting geschieden op verzoek en initiatief van het museum en worden eigendom van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.

In 2012 maakt het fonds de aankoop van Charlie Roberts, The Alphabetic Archive. Vol I, thugs, lugs, and loons to look out for!!, mogelijk. 

Bestuursleden

De heer J. Peterich, voorzitter
Mevrouw M. Niels, secretaris
De heer drs. O.F.J. Paymans, penningmeester

Commissie van Toezicht

Mevrouw M.A. Kraaijeveld van Hemert-Peterich
De heer D.G. Peterich
De heer mr. drs. H. van den Brink

 

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam