Partners

Dankzij de partners van Museum Boijmans Van Beuningen kan het museum bijzondere projecten mogelijk maken. Daarnaast dankt het museum de Vrienden, Bedrijven, Fondsen, Sponsors en alle particulieren die het museum een warm hart toe dragen.

Subsidiënt

Museum Boijmans Van Beuningen is een zelfstandige organisatie die mede wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Dit is sinds 1849 een succesvolle samenwerking. De stad neemt 80% van de huisvestingslasten en de personeelskosten voor haar rekening. De resterende 20% én de kosten van de programmering, aankopen en restauraties worden betaald uit entreegelden, inkomsten uit horeca, museumwinkel, en private steun.

Partner

Dankzij haar 600.000 deelnemers kon de BankGiro Loterij in 2013 ruim 62,5 miljoen euro schenken aan cultuur in Nederland. Door mee te spelen met de BankGiro Loterij steunen deelnemers alle vormen van cultuur in Nederland en maken zij kans op prijzen. De helft van de opbrengst van de loten is bestemd voor cultuur, waaronder Museum Boijmans Van Beuningen. Het museum dankt alle deelnemers voor het meespelen: dankzij deze steun kan het museum jaarlijks gedroomde projecten realiseren en kunstwerken aankopen.