Stichting Fonds Willem van Rede

Oskar Kokoschka, Dubbelportret van Hans Mardersteig en Carl Georg Heise, 1919. Aankoop: Fonds W. van Rede 1956

Stichting Fonds Willem van Rede is al decennialang een inspirerende motor voor de collectie. Naamgever Willem van Rede (1880-1953) bepaalde dat met zijn kapitaal, dat hij aan de Staat der Nederlanden naliet, een collectie hedendaagse kunst voor het Museum Boijmans Van Beuningen moest worden aangelegd, bij voorkeur te besteden aan moderne ‘buitenlandse, meest Fransche kunst’.

De opeenvolgende commissies van Stichting Fonds Willem van Rede hebben zich niet al te letterlijk gehouden aan de door de erflater geformuleerde doelstellingen en in de geest van zijn testament aansluiting gezocht bij de collectie hedendaagse kunst van ons museum. Er is een indrukwekkende reeks van tientallen aankopen uit voortgekomen die uit het reguliere budget nooit gefinancierd hadden kunnen worden, zoals Oskar Kokoschka’s dubbelportret uit 1919, werken van Richard Serra, Joseph Beuys, Marcel Duchamp, Herman Pitz, Fischli en Weiss, Francis Picabia, Hans Bellmer, Aernout Mik en vele anderen.

Bestuursleden

De heer drs. K.M.T. Ex, voorzitter
Mevrouw G.J. Reurink, penningmeester
Mevrouw drs. A. Birnie
Mevrouw mr. J.P. van Loon
De heer mr. M.A. van Valen
De heer prof. dr. L.C. Winkel
 

 

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam