Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

Arthur Segal, Der Astronom (Zyklus Arbeit). Collectie Museum Boijmans Van Beuningen

De Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, opgericht in 1939 door havenbaronnen D.G. van Beuningen en W. van der Vorm in samenwerking met directeur D. Hannema, heeft als doel de belangen van het museum in het algemeen te ondersteunen. Zij verwezenlijkt dat onder andere door het op verzoek van het museum aankopen van kunstwerken en het werven van bedrijfsvrienden voor Boijmans Business Club en de Boijmans Corporate Members.

De stichting is (ten dele) juridisch eigenaar van de kunstwerken die zij koopt of door particulieren zijn geschonken, zo’n 8% van het museumbestand. De stichting verwerft ook het eigendom van aankopen ten behoeve van het museum door een aantal huisstichtingen en fondsen op naam die bij haar zijn ondergebracht.

In 2014 bestaat de Stichting 75 jaar en dat vieren we met een presentatie en speciale multimediatour.

Meer weten over de ontstaansgeschiedenis van de Stichting? Bekijk dan eens dit speciale ARTtube filmpje: De puzzel die Boijmans heet...

Bestuursleden

De heer ing. A. Aboutaleb, erevoorzitter
De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter
De heer drs. K.M.T. Ex, secretaris
De heer drs. S.J. van der Goot, penningmeester
De heer B.M. Dura
Mevrouw I. Huisman-van Baaren
Mevrouw mr. E.E. Jurrij
Mevrouw mr. drs. J.C.A.T. Frima
De heer mr. J.G. Princen
De heer M.J.V. Sprenger
De heer mr. B. Vaandrager

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam