Depot

In 2008 is op de begane grond, naast het entreegebied een nieuw, intern depot voor de tekeningen, prenten en zeldzame boeken gerealiseerd (bij elkaar genomen circa 70.000 objecten).

De bewaaromstandigheden van de andere collectieonderdelen zijn in de huidige situatie helaas nog verre van optimaal. In de periode 2010-2015 wordt – in afwachting van een lange termijn oplossing in de vorm van een nieuw depot – een aantal van de meest urgente knelpunten aangepakt. Andere punten van zorg kunnen pas worden weggenomen, wanneer er een nieuw depot gerealiseerd zal zijn.

Allereerst werden begin 2010 vier van de negen inpandige depots gerenoveerd – dat wil zeggen: beveiligd tegen wateroverlast en brandgevaar. Om de renovatie van deze depots uit te kunnen voeren, moesten alle kunstwerken en objecten tijdelijk elders worden ondergebracht. Dit gebeurde in de Kunsthal, waar van 6 februari t/m 16 mei de tentoonstelling “Binnenste Buiten: Museum Boijmans Van Beuningen op bezoek bij de Kunsthal” was te zien. Voorafgaand aan het transport naar de Kunsthal werden alle ruim 12.000 objecten gecontroleerd en opnieuw gefotografeerd. Het betrof voornamelijk schilderijen, beelden en ceramiek. In mei werden de gerenoveerde depots opgeleverd. Een groot deel van de werken keerde terug naar het museum, maar omdat de depots voorheen overvol waren, is de overmaat van de collectie ondergebracht in tijdelijke, externe depots die met dit doel zijn aangehuurd. De afgelopen jaren is jaarlijks externe depotruimte bijgehuurd. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de verdere concretisering van de plannen voor de bouw van een nieuw, extern depot: het Collectiegebouw, dat in 2017 gereed zal moeten zijn. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. Meer informatie over het Collectiegebouw.