Directeur Sjarel Ex

Sjarel Ex (Terwinselen, 1957) studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht (1976-1982). Hij specialiseerde zich in de vroege Nederlandse avant-garde en de beweging van kunstenaars en architecten rondom het tijdschrift De Stijl. Van 1984 tot 1987 was hij verbonden aan ZWO/Vrije Universiteit voor onderzoek naar achtereenvolgens Vilmos Huszár, Piet Zwart en Theo van Doesburg, en publiceerde over Vilmos Huszár en over de invloed van Theo van Doesburg en de Stijlbeweging op het Bauhaus. Zijn meest recente publicaties gingen over de Hongaars/Nederlandse kunstenaar Lajos d'Ébneth, die vanaf 1923 in Nederland leefde, en over Kurt Schwitters en de Nederlandse Avant-garde. Ex publiceert sinds 1980 opiniërende artikelen, columns en besprekingen.

Sjarel Ex initieerde en organiseerde op freelance basis van 1982 tot 1987 tentoonstellingen op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst. Hij was onder meer verantwoordelijk voor Century ’87 (samen met Els Hoek en Nicolette Gast), ter gelegenheid van Amsterdam Culturele Hoofdstad. In 1988 werd hij benoemd tot directeur (artistiek en zakelijk) van het Centraal Museum Utrecht, waar hij (eind)verantwoordelijk was voor ruim 300 tentoonstellingen, waarvan 125 op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst, ca. 2500 aankopen en aanwinsten, een educatief programma dat 20.000 kinderen en scholieren per jaar trok en een door het museum zelf gefinancierde renovatie en nieuwbouw van 45 miljoen gulden. Tijdens deze periode initieerde en organiseerde hij Nachtregels (1991) en Panorama 2000 (1999), welke beide plaatsvonden in de openbare ruimte van Utrecht.

Ex werd in juni 2004 benoemd tot directeur van Museum Boijmans Van Beuningen en is sindsdien eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid van dit museum. Hij verzelfstandigde deze Gemeentelijke dienst per 31 december 2005.

Ex is sinds 1984 als bestuurslid of adviseur betrokken en betrokken geweest bij o.m. het Holland Festival, W139, Mondriaan Stichting, Fonds BKBV, Amsterdamse Kunstraad, Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Rijksacademie, de Stad Leuven, Sikkens Foundation, Theater Instituut Nederland, SKOR, het Ministerie van OC&W, het Ardam initiatief en het Cimam.