Vacatures

Museum Boijmans Van Beuningen is een museum met collecties op wereldniveau. Het museum beheert verzamelingen op het gebied van oude schilder- en beeldhouwkunst, tekeningen en prenten, moderne en hedendaagse kunst en kunstnijverheid en design. Jaarlijks genieten 275.000 bezoekers in Nederland en vele honderdduizenden in het buitenland van tientallen tijdelijke tentoonstellingen, bruiklenen uit de verzameling en collectiepresentaties. Meer dan een miljoen mensen bezoeken de collectie en activiteiten hieromheen online. De collecties worden momenteel beschreven en herijkt met het oog op de ingebruikname van het nieuwe Collectiegebouw in 2017.

Het museum zoekt:


 

Vacature Hoofd sector Collectie en onderzoek 

Museum Boijmans Van Beuningen zoekt een hoofd voor de sector Collectie en onderzoek. U wordt de spil van het collectiebeleid van Museum Boijmans Van Beuningen. Met uw mensen beheert U de prachtige verzamelingen van het museum, U bent kenner, kunsthistoricus en wetenschapper. En auteur van het collectieplan. U heeft ervaring in een soortgelijke functie. U maakt met het team het nieuw te bouwen Collectiegebouw tot een succes.

Functienaam: Hoofd sector Collectie en onderzoek 
Positie in de organisatie: Geeft leiding aan de sector Collectie en onderzoek, bestaande uit de afdeling Documentatiecentrum, de afdeling Conservering en restauratie en de registrars. U stuurt direct 8 medewerkers aan en indirect 12 medewerkers. U bent lid van het Management Team. Uw leidinggevende is de directeur.

Doel van de functie
U bent verantwoordelijk voor het beheer van de museumcollectie, de collectie van het documentatiecentrum/ museumbibliotheek en het (natuur)wetenschappelijk onderzoek naar de collectie. U zorgt dat de staat van de objecten is gewaarborgd, de collecties wetenschappelijk ontsloten zijn en dat waar mogelijk en gewenst inkomsten worden gegenereerd. Bijzondere projecten maakt U mogelijk, zoals collectiepresentaties in het buitenland. U ontwikkelt samen met het projectteam het nieuwe Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen.

Resultaatgebied

Eindresultaatgebied 1
Het voorbereiden en realiseren van beleid van de sector, als onderdeel van het museumbeleid.

Kernactiviteiten
- Participeren in het MT, een visie en koers ontwikkelen en besluiten nemen.
- Concrete doelstellingen formuleren, plannen en projecten realiseren, het een en ander gebaseerd op het collectieplan.
- Zorg dragen voor de passieve en actieve conservering en restauratie van objecten, bewaken van kwaliteit van het fysieke beheer en de klimaatcondities.
- Initiëren van onderzoeken naar de collectie.
- Zorg dragen voor de documentatie van de kunstcollecties en de collectie van het documentatiecentrum/museumbibliotheek.
- Genereren van aanvullende inkomsten.
- Het voorbereiden van externe bruiklenen en zorg dragen voor de begeleiding van kunsttransporten naar/vanaf locaties in binnen- en buitenland.
- Onderhouden van functionele contacten met stakeholders zoals schenkers, bruikleengevers, externe restauratoren, vertegenwoordigers van universiteiten etcetera.
- De publiek private samenwerking in het Collectiegebouw gestalte geven.

Beoordelingscriteria
- Kwaliteit en effectiviteit, inhoudelijke inbreng, doelstellingen, projecten en programma’s
- Kwaliteit van het collectiebeheer en het onderzoek.

Eindresultaatgebied 2 
U leidt de sector en treedt op als opdrachtgever van projecten, geeft leiding aan projectmatig werken en laat onderzoek naar de museumcollectie doen.

Kernactiviteiten
- Zorgen voor een doelmatige organisatie van het werk.
- Invoeren en faciliteren van projectmatig werken en samenwerken in sectoroverstijgende projecten.
- Leiden van grotere projecten.
- Beheren en bewaken van sector- en projectbudgetten.
- Behartigen van de personele aangelegenheden. 
- Periodiek rapporteren, evalueren, verantwoorden van de stand van zaken aan de directeur en het effectueren van verbeteringen.
- Het entameren en begeleiden van (natuur)wetenschappelijke onderzoeksprojecten en daaruit voortvloeiende publicaties.
- Het entameren en begeleiden van digitaliseringsprojecten en daaruit voortvloeiende digitale publicaties.
- Het opzetten van samenwerkingsverbanden voor onderzoeksprojecten met andere musea.
- Het voorbereiden en uitvoeren van het nieuwe Collectiegebouw.

Beoordelingscriteria
- Leiderschapskwaliteiten
- De mate en aard van projectmatig werken 
- Kwaliteit en omvang van het onderzoek naar de collectie 
- Wetenschappelijke kwaliteiten
- Een scherpe pen

Eindresultaatgebied 3 
U draagt zorg voor de ontwikkeling en het optimaal gebruik van doelmatige geautomatiseerde collectie-informatie en ontsluitingssystemen.

Kernactiviteiten:
- Vaststellen en op elkaar afstemmen van de behoeften op korte en lange termijn.
- Zich oriënteren op mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt.
- Opstellen en onderhouden van collectie-informatie, aanschaf en implementatie van software, inclusief de bijbehorende budgetten.
- Initiëren, voorbereiden en (doen) realiseren van investeringen op het gebied van software.
- Zorg dragen voor uitwerking van programma’s en projecten in werk- en uitvoeringsplannen, draaiboeken en begrotingen.
- Ontwikkelen en beheren van systemen.

Beoordelingscriteria
- Kwaliteit van doelmatige geautomatiseerde collectie-informatie en ontsluitingssystemen, volgens de gestelde eisen
- Volledigheid en juistheid

Opleiding/werkervaring
- Relevante kunsthistorische opleiding, liefst gepromoveerd, en ruime affiniteit met de museumcollectie.
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie en aantoonbare leidinggevende ervaring, opgedaan in een museum. 
- U publiceert en bent in staat om wetenschappelijk onderzoek op het vereiste niveau te entameren en te begeleiden.

Karakteristieke eigenschappen
- Uitstekende leidinggevende capaciteiten 
- Organisatievermogen
- Overtuigingskracht en een goede intuïtie
- Gevoel voor kunst en kwaliteit

Functie informatie 
Hoofd sector Collectie en onderzoek
36 uur per week
Schaal 13 (bruto minimaal € 3.705,-- en maximaal € 5.345,-- op basis van een volledige werkweek).

Geïnteresseerd? 
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae onder vermelding van de betreffende functienaam digitaal naar de afdeling Personeelszaken op personeelszaken@boijmans.nl. U kunt uw sollicitatie richten aan Gerda Huijzers, medewerker P&O.

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Sjarel Ex, Directeur (ex@boijmans.nl). Vragen over de sollicitatieprocedure kunt u stellen aan de afdeling Personeelszaken op 010 – 4419 437 (maandag tot en met donderdag) of per mail via personeelszaken@boijmans.nl.

Stagiair(e) afdeling Relatiebeheer en filantropie

32 uur per week
Periode: minimaal 4 maanden, per 1 januari 2015

De afdeling Relatiebeheer en filantropie zoekt een nieuwe stagiaire voor een periode van minimaal 4 maanden. De stagiair(e) werkt mee aan het relatiebeheer, de zakelijke verhuur en fondsenwerving van het museum. Hij of zij ondersteunt de afdeling Relatiebeheer en filantropie bij alle voorkomende werkzaamheden, zowel in administratief als organisatorisch opzicht. Denk hierbij aan het ondersteunen bij het verhuren van zalen, onderzoek doen naar mogelijkheden voor fondsenwerving, assisteren bij (de organisatie van) evenementen en het bijhouden van correspondentie en documentatie ten behoeve van relatiebeheer.

Functie-eisen
We zoeken een stagiair(e) op HBO of WO niveau die affiniteit heeft met beeldende kunst, het museum, representatief en assertief is, efficiënt en zorgvuldig te werk gaan en zelfstandig kan werken maar het ook prettig vindt deel uit te maken van een team.

Geïnteresseerd?
Bel voor meer informatie naar de afdeling Relatiebeheer en filantropie, 010 44.19.482, of mail je CV en motivatiebrief naar carasso@boijmans.nl

Stagiair(e) Beveiliger 2 (praktijkstage)

De afdeling Beveiliging, Bewaking en Veiligheid (BB&V) is op zoek naar enthousiaste stagiairs in de opleiding Beveiliger 2, die bij het museum hun praktijkgedeelte willen behalen.
De afdeling BB&V is een bedrijfsbeveiligingsdienst. De afdeling is ECABO erkend en werkt onder een Justitie toelatingsnummer. De afdeling BB&V beschikt over meerdere praktijkbegeleiders welke garant staan voor de dagelijkse begeleiding tijdens uw werkzaamheden en stageopdrachten.

Tijdens de stage ontvang je een stagevergoeding. Ook is er een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Geïnteresseerd?
Lijkt het je interessant om je praktijkstage ‘Beveiliger 2’ in een museum te doorlopen, stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar:

Museum Boijmans van Beuningen
t.a.v. Ron Kern
Postbus 2277
3000 CG Rotterdam
Of stuur de sollicitatiebrief en CV per email: kern@boijmans.nl