Conservering en restauratie

De afdeling Conservering en restauratie heeft een brede adviserende, controlerende en uitvoerende taak op het gebied van de presentatie, conservering en restauratie van de kunstwerken.

Het interne papierrestauratieatelier is gespecialiseerd in de behandeling van werken op papier. Het conserveren en restaureren van schilderijen en andere objecten wordt uitgevoerd door externe restauratoren, in opdracht van en met aansturing vanuit het museum.