H.J.E. van Beuningen Prijs 2010

De Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp reikt in 2010 voor de vijfde maal de H.J.E. van Beuningen Prijs uit.

De Stichting heeft als doel: "de bevordering van de kennis over het pre-industriële gebruiksvoorwerp”, in het bijzonder binnen het Nederlandse cultuurgebied, heeft deze prijs in 1991 ingesteld ter aanmoediging van onderzoek op dit gebied.

De H.J.E. van Beuningen Prijs bestaat uit een vrij te besteden bedrag van € 2.500,- en een oorkonde. Daarnaast behoort een museale presentatie en/of publicatie van het prijswinnende onderzoek tot de mogelijkheden. De organisatie van de prijsuitreiking geschiedt in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen.

Onderzoeken die voor de prijs in aanmerking komen zijn publicaties in de vorm van boeken, dissertaties, artikelen en ongepubliceerde manuscripten alsmede masterscripties, die betrekking hebben op pre-industriële gebruiksvoorwerpen, binnen het Nederlandse cultuurgebied, in de meest ruime zin. Naast kunsthistorische studies komen ook cultuurhistorische, historische en archeologische studies in aanmerking, mits het pre-industriële gebruiksvoorwerp centraal staat. Zij dienen aan algemeen geldende wetenschappelijke eisen te voldoen en te getuigen van oorspronkelijkheid. Er is geen leeftijdgrens voor de deelnemende inzenders.

Voor de prijs ingezonden onderzoeken worden beoordeeld door een jury die bestaat uit een hoogleraar van een Nederlandse universiteit, een bestuurslid van de Stichting, de conservator van de collectie pre-industriële gebruiksvoorwerpen van het Museum Boijmans Van Beuningen en een externe deskundige. De jury is vrij om publicaties die niet door de auteurs zelf zijn ingezonden, bij de beoordeling te betrekken. Tevens staat zij open voor suggesties van derden.

Aanmelden

Kandidaten kunnen zich aanmelden of voorgedragen worden tot 1 februari 2010. Hiertoe dient men een exemplaar of fotokopie van het te beoordelen onderzoek, verschenen- of in geval van masterscripties, ingediend -,in de periode 1 mei 2003 tot december 2009, vergezeld van een curriculum vitae toe te zenden aan:

Drs. Christel van Hees
Secretaris van Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp
P.a. Museum Boijmans Van Beuningen
Postbus 2277
3000 CG Rotterdam
Voor informatie: hees@boijmans.nl

Meer informatie over Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp