Het Collectiegebouw

Museum Boijmans Van Beuningen beschikt over een bijzondere collectie van hoge kwaliteit die het hele spectrum van de kunsten beslaat en die zich uitstrekt over vele eeuwen. Met beeldende kunst van de middeleeuwen tot nu, van kunstnijverheid tot industriële vormgeving en mode, van prenten en tekeningen tot fotografie, het museum beschikt er over op een bijzonder en internationaal hoog niveau. Dit maakt Museum Boijmans Van Beuningen tot een uniek en onderscheidend museum binnen Nederland. Een collectie om te koesteren, te tonen en goed te onderhouden.

Omdat de museale ruimte waarin de collectie in al zijn facetten kan schitteren noodzakelijkerwijs beperkt is, wordt een deel van de collectie bewaard in depots en zijn kunstwerken regelmatig als bruikleen in andere musea of kunstinstellingen te zien.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de taak om op professionele wijze zorg te dragen voor de gemeentelijke kunstcollectie en voor stukken die aan de zorg van de gemeente zijn toevertrouwd, zoals bruiklenen van huisstichtingen en andere partners van het museum. Sinds vele jaren voldoen de depots van Museum Boijmans Van Beuningen echter niet meer aan de eisen die worden gesteld op het gebied van veiligheid en voorzieningen en in het kader van risicobeheersing. Een deel van de depots werd in 2005 afgekeurd vanwege wateroverlast, onvoldoende brandpreventie en compartimentering. Met ingang van 2010 zijn daarom tijdelijke depots gehuurd op externe locaties. Zowel de Gemeente Rotterdam als Museum Boijmans Van Beuningen onderkennen dat actie geboden is om de veiligheid van en de zorg voor de collectie op peil te brengen.

Waarom een Collectiegebouw

Het beheren en behouden van een collectie is een specialisme van het museum en gebeurt doorgaans buiten het zicht van het publiek. Met het Collectiegebouw gaat Museum Boijmans Van Beuningen het werken met de collectie meer zichtbaar maken voor het publiek. Een onderdeel daarvan is het onderbrengen van een expertisecentrum in het gebouw waarin restauraties of andere behandelingen plaatsvinden of onderzoek wordt gedaan naar de collectie. Via projecties en multimediale voorzieningen kunnen ook activiteiten die achter de schermen plaatsvinden door belangstellenden worden gevolgd. Maar het museum wil niet alleen zijn eigen collectie goed beheren en behouden, het wil ook een publiek-private samenwerking aangaan door particuliere verzamelaars de mogelijkheid te bieden de collectie onder te brengen in het Collectiegebouw, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van de expertise van het museum. In bescheiden expositieruimtes bestaat de mogelijkheid werken uit de collecties te tonen. Tot slot creëert het museum via specifieke educatieve programma’s bewustzijn bij de jonge generatie over het belang van cultureel erfgoed. Hierdoor wordt het nieuwe Collectiegebouw meer dan een depot waar het museum ‘slechts’ een collectie bewaart, maar wordt het werken met de collectie actief zichtbaar gemaakt waardoor de collectie meer gaat leven bij publiek en verzamelaar.

Het gebouw verrijst in 2017 aan het Museumpark en is een spectaculair en uitnodigend gebouw dat door een gerenommeerd architect wordt gebouwd en als een icoon de internationale uitstraling ondersteunt van Rotterdam als moderne en innovatieve stad. Het functioneert in synergie met, en complementair aan, het naastgelegen Museum Boijmans Van Beuningen. Waar het museum allereerst een tentoonstellingsinstituut is, is het Collectiegebouw een instelling die het museum letterlijk ‘voedt’ met kunstwerken die uit de schatkamers van het Collectiegebouw afkomstig zijn en worden getoond in het museum.

De publiek-private samenwerking komt niet alleen tot uiting in de verhuur van depotruimte en andere diensten aan particuliere verzamelaars. Deze komt ook tot uiting in de samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Stichting De Verre Bergen en Museum Boijmans Van Beuningen om tot de realisatie van het Collectiegebouw te komen.

De samenwerking tussen gemeente, museum en een private partij – waarin gezamenlijk de investering en exploitatie voor het Collectiegebouw wordt opgezet – zet de traditie voort waarin het  ‘Museum Boymans’ 165 jaar geleden is gesticht. Particulieren hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de groei en ontwikkeling van het museum. De basis is gelegd door de particuliere verzamelaar F.J.O. Boijmans, later gevolgd door onder anderen de havenbaronnen D.G. van Beuningen en Willem van der Vorm. In de ruim anderhalve eeuw dat het museum bestaat, heeft het een goede band opgebouwd met vele honderden particuliere verzamelaars. Vele verzamelingen zijn in deze periode in het museum terechtgekomen, meer dan dertigduizend kunstwerken zijn sedert het ontstaan van het museum om allerlei redenen aan het museum geschonken. Ook de diverse huisstichtingen spelen met hun langdurige bruiklenen aan het museum een belangrijke rol in de bestaansgeschiedenis van het museum. Al deze verschillende instellingen en mensen dragen tot op de dag van vandaag bij aan de collectie van het museum en zetten de traditie tussen gemeente, museum en private partijen voort. In die zin ondersteunt het nieuwe Collectiegebouw het merk ‘Boijmans’ en vice versa.

 Zie ook: www.rotterdam.nl/collectiegebouw