Het Collectiegebouw

Met het nieuwe Collectiegebouw wil Museum Boijmans Van Beuningen de kunstcollectie meer zichtbaar maken voor haar publiek. Het museum beschikt namelijk over een bijzondere collectie kunst van hoge kwaliteit, maar een groot deel hiervan staat nu nog opgeslagen in depots. Daarom wil Museum Boijmans Van Beuningen deze kunstwerken graag delen met haar bezoekers door een publiek toegankelijk Collectiegebouw te openen in het Museumpark.

Een kunstcollectie van internationaal niveau

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen beslaat het hele spectrum van de kunsten. Met beeldende kunst van de middeleeuwen tot nu, van kunstnijverheid tot industriële vormgeving en mode, van prenten en tekeningen tot fotografie: het zijn stuk voor stuk kunstwerken op een bijzonder en internationaal niveau. Omdat de museale ruimte waarin de collectie in al zijn facetten kan schitteren noodzakelijkerwijs beperkt is, wordt een deel van de collectie bewaard in depots en zijn kunstwerken regelmatig als bruikleen in andere musea of kunstinstellingen te zien.

De verouderde depots voldoen niet meer aan de eisen

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de taak om op professionele wijze zorg te dragen voor de gemeentelijke kunstcollectie van Rotterdam en voor stukken die aan de zorg van de gemeente zijn toevertrouwd, zoals bruiklenen van huisstichtingen en andere partners van het museum. Sinds vele jaren voldoen de depots echter niet meer aan de eisen die worden gesteld op het gebied van veiligheid, voorzieningen en risicobeheersing. Zo werd een deel van de depots in 2005 afgekeurd wegens wateroverlast, onvoldoende brandpreventie en compartimentering. Vanaf 2010 zijn daarom tijdelijke depots gehuurd op externe locaties. Zowel de Gemeente Rotterdam als Museum Boijmans Van Beuningen onderkennen dat actie geboden is om de veiligheid van en de zorg voor de collectie op peil te brengen. Het Collectiegebouw speelt hier een belangrijke rol in.

Het Collectiegebouw: méér dan een depot

Het beheren en behouden van een collectie is een specialisme van het museum en gebeurt doorgaans buiten het zicht van het publiek. Met het publiek toegankelijke Collectiegebouw in het Museumpark gaat Museum Boijmans Van Beuningen deze collectie meer zichtbaar maken voor haar bezoekers. Zo wordt een expertisecentrum in het gebouw ondergebracht, waarin restauraties of andere behandelingen plaatsvinden en collectie-onderzoek wordt gedaan. Via projecties en multimediale voorzieningen kunnen nu ook activiteiten worden gevolgd die normaal gesproken achter de schermen plaatsvinden.

Het museum wil echter niet alleen zijn eigen collectie goed beheren en behouden, maar wil ook een publiek-private samenwerking aangaan door particuliere verzamelaars de mogelijkheid te bieden om hun collectie onder te brengen in het Collectiegebouw. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de expertise van het museum en bestaat de mogelijkheid om werken uit de collecties te tonen in bescheiden expositieruimtes.

Tot slot creëert het museum via specifieke educatieve programma’s bewustzijn bij de jonge generatie over het belang van cultureel erfgoed. Hierdoor wordt het nieuwe Collectiegebouw méér dan een depot: hier bewaart het museum niet ‘slechts’ een collectie, maar wordt het werken met deze collectie actief zichtbaar gemaakt. Zo gaat de kunstcollectie meer leven bij publiek én verzamelaar.

Het Collectiegebouw aan het Museumpark

Het spectaculaire en uitnodigende Collectiegebouw verrijst in 2017 aan het Museumpark en wordt ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau MVRDV. Als icoon ondersteunt het gebouw de internationale uitstraling van Rotterdam als moderne en innovatieve stad. Het Collectiegebouw functioneert in synergie met, en complementair aan, het naastgelegen Museum Boijmans Van Beuningen. Waar het museum allereerst een tentoonstellingsinstituut is, is het Collectiegebouw een instelling die het museum letterlijk ‘voedt’ met kunstwerken die afkomstig zijn uit het Collectiegebouw en worden getoond in het museum.

Collectiegebouw mogelijk gemaakt door publiek-private samenwerking

De publiek-private samenwerking komt niet alleen tot uiting in de verhuur van depotruimte en andere diensten aan particuliere verzamelaars. Deze komt ook tot uiting in de samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Stichting De Verre Bergen en Museum Boijmans Van Beuningen om tot de realisatie van het Collectiegebouw te komen. De samenwerking tussen gemeente, museum en een private partij, waarin gezamenlijk de investering en exploitatie voor het Collectiegebouw wordt opgezet, zet de traditie voort waarin het ‘Museum Boymans’ 165 jaar geleden is gesticht.

Particulieren hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de groei en ontwikkeling van het museum. De basis hiervoor is gelegd door de particuliere verzamelaar F.J.O. Boijmans, later gevolgd door o.a. de havenbaronnen D.G. van Beuningen en Willem van der Vorm. In de ruim anderhalve eeuw dat het museum bestaat, heeft het een goede band opgebouwd met honderden particuliere verzamelaars. Vele verzamelingen zijn in deze periode in het museum terechtgekomen en meer dan dertigduizend kunstwerken zijn om allerlei redenen aan het museum geschonken. Ook diverse huisstichtingen spelen met hun langdurige bruiklenen aan het museum een belangrijke rol.

Al deze verschillende instellingen en mensen dragen tot op de dag van vandaag bij aan de collectie van het museum en zetten de traditie voort tussen gemeente, museum en private partijen. In die zin ondersteunt het nieuwe Collectiegebouw het merk ‘Boijmans’ en vice versa.
 

Collectiegebouw

 Zie ook: www.rotterdam.nl/collectiegebouw en collectiegebouw.boijmans.nl