Nieuwsbrief
Hedendaagse kunst in Rotterdam
juni 2013

Kring Van Eyck

In de aanloop naar de tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck' verenigden een aantal enthousiaste particulieren zich in de Kring Van Eyck om deze tentoonstelling financieel te ondersteunen. Met groot succes: meer dan 100 mensen sloten zich aan en het was mede dankzij hen dat de tentoonstelling kon worden gemaakt.

Kringleden tijdens de preview van de tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck'. Foto: Fred Ernst.
Kringleden tijdens de preview van de tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck'. Foto: Fred Ernst.

Nu de tentoonstelling is afgelopen, blijft de Kring bestaan. Als een groep geestverwanten; begunstigers die het museum helpen met andere bijzondere tentoonstellingen, aankopen, onderzoek en restauraties. Projecten die zonder een extra steuntje in de rug niet gerealiseerd kunnen worden. De leden bepalen een keer per jaar of ze met een donatie van minimaal €1000 opnieuw aan een project - dat door het museum wordt aangeboden - willen bijdragen. Voor deze leden wordt een programma georganiseerd dat aansluit bij het project dat zij ondersteunen. Daarnaast worden zij uitgenodigd voor exclusieve openingen.

Uiteraard is het ook mogelijk om vijf jaar lang een periodieke schenking te doen. Dat is fiscaal voordelig en de notariële akte wordt dan kosteloos voor u opgemaakt door Tea Mellema-Kranenburg van Van Heeswijk notarissen nv.

Heeft u interesse om lid te worden en wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Deirdre Carasso, Hoofd Relatiebeheer en filantropie/Directeur Endowment, carasso@boijmans.nl, 010-44.19.478.

Terug