Nieuwsbrief
Onderwijsnieuwsbrief januari 2013

Taalonderwijs en kunst, een logische combinatie? Jazeker!

Sinds dit schooljaar biedt Museum Boijmans Van Beuningen een museumles 'kunstpraat' die gericht is op taalontwikkeling. Met de gelijknamige titel biedt Bibliotheek Rotterdam een leesprogramma aan. 'Kunstpraat' is een uniek samenwerkingsverband tussen Bibliotheek Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen.

Leerlingen van de Imeldaschool aan het werk met 'De drie Maria's aan het graf'
Leerlingen van de Imeldaschool aan het werk met 'De drie Maria's aan het graf'

Taalmuseumles: kunstpraat
Het museum is een andere omgeving om met taal bezig te zijn, een omgeving die stimuleert. En zo zien we telkens: juist leerlingen die in de taallessen op school wat achterblijven, ontwikkelen zich via creativiteit en het goed kijken in het museum sterk op dit gebied. Vanuit deze overtuiging heeft Museum Boijmans Van Beuningen speciaal de museumles ‘Kunstpraat’ ontwikkeld voor groep 3 en 4. Bij dit programma is (praten over) kunst een middel om aan de slag te gaan met (nieuwe) woorden. Door goed te kijken, te praten, vragen te stellen, passende woorden te verzinnen en uit te beelden zijn de leerlingen op een speelse wijze met taal bezig. De kunstwerken vormen de aanleiding voor gesprekken en spelopdrachten. Tijdens de bijbehorende workshop wordt door middel van drama en toneel een verwerking geboden en spelen de (nieuw geleerde) woorden weer een rol.

Leesprogramma Bibliotheek
Evenals de museumles 'Kunstpraat' richt het gelijknamige leesprogramma van Bibliotheek Rotterdam zich op kinderen uit groep 3 en 4 van het basisonderwijs. Hoe gaat het in zijn werk? In de klas introduceert een leesconsulent van Bibliotheek Rotterdam het thema kunst op een prikkelende wijze aan de hand van geselecteerde boeken en bijbehorende opdrachten, zoals het creëren van een (levend) kunstwerk of het schrijven van een gedicht. Hierna kunnen de kinderen zelf aan de slag, de leerkracht ontvangt hiervoor een handleiding met lessuggesties. In een periode van zes weken lezen de leerlingen boeken over kunst en maken ze opdrachten. Voor ieder gelezen boek krijgen ze een stempel in hun deelnemerspas én bij een volle pas ontvangen zij een heuse oorkonde!
Meer informatie ontvangen of het leesprogramma 'Kunstpraat' bestellen? Neem contact op met Bibliotheek Rotterdam, afdeling Educatie via: educatie@bibliotheek.rotterdam.nl.

De aanpak van Wolf Brinkman
Beter presteren op gebied van taal en rekenen is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. De manieren om de prestaties te verhogen zijn uiteenlopend. Inspirerend is de aanpak van kunstenaar Wolf Brinkman. Wolf is geinteresseerd in de manier waarop kunst het taal- en rekenonderwijs kan ondersteunen en verdiepen. Hij werkte tien weken lang met groep 3 en 4 van de Imeldaschool aan een bijzonder project. Hij liet de kinderen het schilderij ‘De drie Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck onderzoeken, maar zij kregen niet het hele werk te zien. Steeds liet Wolf ze een klein stukje van het schilderij analyseren en interpreteren. Taal was hierbij een belangrijk instrument: om zich uit te drukken formuleerden de kinderen vanzelf volledige zinnen. In deze video vertelt Wolf meer over het project, zien we de kinderen aan het werk en vertelt leerkracht Petra Schoenmakers over haar ervaringen met het werken op deze wijze.

Terug