Nieuwsbrief
Een nieuw begin

65 jaar Boijmans-agenda

De jaarlijkse agenda van Museum Boijmans Van Beuningen bestaat dit jaar 65 jaar. De agenda voor 2013 biedt een terugblik, zowel in woord als in beeld, op deze 65 jaar.

Voorkant agenda 2013
Voorkant agenda 2013

In 1949 was het iets nieuws: een geïllustreerde weekagenda. In de jaren daarop is de Boijmans-agenda een begrip geworden en nu kunnen we terugkijken op een lange traditie. Een rekensom leert dat er sinds 1949 bijna 3500 afbeeldingen in de Boijmans-agenda’s hebben gestaan, van circa 2300 verschillende kunstwerken.

De agenda van 2013 brengt in de eerste plaats de geschiedenis van de Boijmans-agenda zelf in beeld. Deze is vijfenzestig edities lang zeer herkenbaar gebleven, alleen al vanwege de ringband: een innovatief idee in 1949! Maar er is ook veel veranderd: de agenda wordt bijvoorbeeld tegenwoordig in kleur uitgegeven, en niet meer in zwart-wit, zoals in de beginjaren. En ook de visie van de samenstellers en ontwerpers is met de tijd veranderd. Door deze veranderingen, maar ook door de samenwerkingen, heeft de Boijmans-agenda elk jaar weer een eigen gezicht gekregen. Dit is allemaal terug te zien in de agenda van 2013: tientallen afbeeldingen van pagina’s uit eerdere agenda’s documenteren de ontwikkelingen die de Boijmans-agenda in 65 jaar heeft doorgemaakt.

Agenda kopen?
De agenda is voor € 17,50 te koop in de museumwinkel en de betere boekhandel. U kunt de agenda ook bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening 15.23.27.363 t.n.v. Stichting tot beheer van Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam o.v.v. 'agenda' en uw adres. U ontvangt de agenda per post. Verzending naar een ander adres kunt u schriftelijk of per e-mail opgeven. Voor meer informatie: tel. 010-4419400 of stichting@boijmans.nl.

De agenda maakt ook onderdeel uit van een Vriendenlidmaatschap. Kijkt u hier op de website voor de mogelijkheden om het museum te steunen.

Terug