Nieuwsbrief
Onderwijsnieuwsbrief november 2012

Verslag docentenmiddag

Op 31 oktober organiseerde het museum voor docenten van het primair en voortgezet onderwijs een docentenmiddag bij de tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck'. Er waren ongeveer vijftig docenten aanwezig in de Kunst Studio.

In de Kunst Studio bespraken de docenten hun bevindingen met elkaar tijdens de docentenmiddag.
In de Kunst Studio bespraken de docenten hun bevindingen met elkaar tijdens de docentenmiddag.

Conservator Friso Lammertse, samensteller van 'De weg naar Van Eyck', gaf een toelichting op de tentoonstelling. Aan de hand van kunstwerken van Van Eyck zelf en werken van zijn tijdgenoten ging hij in op de vraag hoe Van Eyck tot zijn bijzondere schilderkunst is gekomen. Vervolgens sprak senior medewerker onderwijs Karen de Moor over het bij de tentoonstelling horende educatieve aanbod en het middeleeuwenlab.

‘Als kinderen kijken’
De middag werd besloten met ‘Als kinderen kijken’, een inspirerende presentatie en workshop gegeven door kunstenaar Wolf Brinkman en leerkracht Petra Schoenmakers. Beiden zijn geïnteresseerd in de manier waarop kunst het taal- en rekenonderwijs kan ondersteunen en verdiepen.
Wolf werkte tien weken lang met groep 3 en 4 van de Imeldaschool aan een bijzonder project. Hij liet de kinderen het schilderij ‘De drie Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck onderzoeken, maar zij kregen niet het hele werk te zien. Steeds liet Wolf ze een klein stukje van het schilderij analyseren en interpreteren. Taal was hierbij een belangrijk instrument: om hun indrukken te delen formuleerden de kinderen vanzelf volledige zinnen. Het project werd op de docentenmiddag gepresenteerd vanuit het perspectief van zowel de kunstenaar als de docent.

Zelf ervaren
Na de presentatie was het voor de docenten tijd om zelf aan de slag te gaan. Ze gingen in twee- of drietallen het museum in om de kunstwerken met andere ogen te bekijken en te interpreteren, zoals de kinderen van de Imelda school ook hadden gedaan. Daarna presenteerden ze elkaar hun bevindingen waarin er werd gesproken over de (on)mogelijkheid tot het uitschakelen van voorkennis, anders kijken, associëren en beschouwen. Voor herhaling vatbaar volgens de aanwezigen zo blijkt uit de evaluatie.
Binnenkort verschijnt op ARTtube een video over het prject van Wolf Brinkman op de Imeldaschool.

Terug