Nieuwsbrief
Onderwijsnieuwsbrief november 2012

Einde CKV?

Voormalig ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EL&I) hebben een wetsvoorstel ingediend om onder meer het verplichte vak CKV af te schaffen per schooljaar 2014-2015. In plaats van CKV willen zij een ‘algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming’ invoeren.

Laat uw stem in Den Haag horen.
Laat uw stem in Den Haag horen.

Met dit wetsvoorstel willen mevrouw Van Bijsterveldt en heer Verhagen scholen meer ruimte geven voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. De scholen mogen zelf weten hoe zij deze opdracht invulling geven. Daarnaast beoogt het voorstel ‘een kwaliteitsimpuls ten aanzien van de culturele en vormende taak van het onderwijs’. Tot 29 november is het mogelijk via internetconsultatie op het wetsvoorstel te reageren met als doel om alle betrokkenen bij de Tweede Fase de mogelijkheid te bieden om mee te denken over de vier maatregelen zoals deze in wetsvoorstel beschreven zijn.
Museum Boijmans Van Beuningen is tegen dit voorstel en heeft onlangs hierover een brief verspreid en op de internetconsultatie achtergelaten.
Klik hier om onze brief naar mevrouw Bijsterveldt en heer Verhagen te lezen.
En hier om zelf een reactie op het wetsvoorstel achter te laten.
 

Terug