Nieuwsbrief
Opening ‘De weg naar Van Eyck’ & win een arrangement

Succesvolle actie van ‘De kring van Van Eyck’

In november 2011 namen enkele kunstliefhebbers het heft in handen om de - toen nog onzekere - doorgang van de tentoonstelling ‘De weg naar Van Eyck’ veilig te stellen. In de weken en maanden daarna sloten vele particulieren, bedrijven en stichtingen zich aan bij deze zes initiatiefnemers en zorgden mede hierdoor voor het doorgaan van de tentoonstelling.

Ontwerp: Thonik
Ontwerp: Thonik

‘De weg naar Van Eyck’ dreigde in november 2011 te worden afgezegd. Naar een idee van hoogleraar moderne kunst Carel Blotkamp werd door een groep van zes initiatiefnemers, samen met Museum Boijmans Van Beuningen, de private funding actie ‘De kring van Van Eyck’ gestart. Particulieren werd via een brief om een belastingaantrekkelijke donatie gevraagd om de tentoonstelling mede mogelijk te maken. Sjarel Ex zei destijds over de actie: “Het zou geweldig zijn als een dergelijke private funding actie slaagt, ook als signaal aan de politiek dat de individuele Nederlander een groot belang hecht aan kunst.”

Publieke stem
Op 19 januari maakte het museum bekend dat de tentoonstelling definitief doorgang zou vinden. Op dat moment was de volledige financiering nog niet rond, maar de stijgende lijn in de aanmeldingen van particuliere donateurs en de bijdragen van enkele cultuurfondsen gaven het museum het vertrouwen om door te gaan met de plannen.

Eindbalans
Nog tot kort voor de start van de tentoonstelling kon ‘De kring van Van Eyck’ rekenen op nieuwe steun. Uiteindelijk hebben ruim honderd leden hun steun toegezegd en brachten zij gezamenlijk meer dan €100.000 bij elkaar. Als tegenprestatie biedt Museum Boijmans Van Beuningen deze belangrijke groep kunstliefhebbers een exclusieve preview aan, waardoor zij als een van de eersten de tentoonstelling kunnen bekijken.

Terug