Nieuwsbrief
Design en mode in het museum
Augustus 2012

Design Column #1 Micro Impact

Deze zomer is het museum gestart met de Design Column: een serie presentaties waarbij onderwerpen uit de actualiteit de inspiratie zijn voor het thema. Conservator Frija Klijn vertelt meer over het concept en de achterliggende gedachte van de Design Column.

Design Column #1 Micro Impact, Foto: Lotte Stekelenburg
Design Column #1 Micro Impact, Foto: Lotte Stekelenburg

Wat is de achterliggende gedachte van de Design Column?
In het dagelijks leven komen vormgegeven producten en design op veel verschillende manieren voor. Onderzoekers, schrijvers, kunstenaars en ontwerpers zetten met hun experimenten veranderingen in gang. Ook bekijken ze de gevolgen die dergelijke veranderingen met zich mee kunnen brengen. Zo is in Micro Impact, de eerste presentatie van de Design Column, het werk Growth Assembly van Alexandra Daisy Ginsberg en Sascha Pohflepp te zien. Dit werk toont hoe gebruiksvoorwerpen kunnen worden samengesteld uit organisch materiaal als planten. Ginsberg en Pohflepp ontwikkelen zo een alternatief groeiproces, dat zijn invloed kan hebben op hoe artikelen op dit moment worden ontwikkeld. Dergelijke opstellingen dagen de bezoeker uit na te denken over de gevolgen van ontwikkeling in de toekomst.

Wat wil het museum bereiken met de Design Column?
Met de Design Column neemt het museum een nieuwe rol aan: als culturele incubator vormt het een plek waar nieuwe ideeën zichtbaar worden gemaakt, iets waar in onze samenleving steeds minder ruimte voor is. Binnen het museum kunnen nieuwe ontwerpen worden gepresenteerd en is er ruimte en gelegenheid voor discussie en een maatschappelijk debat. Doordat de Design Column inspeelt op de maatschappelijke actualiteit biedt het de ruimte aan reflectie.

Wat is de opzet bij het inrichten van deze tentoonstelling?
De titel ‘Design Column’ lijkt te verwijzen naar een magazineachtige setting, maar de werken in de tentoonstelling worden juist op een visuele manier gepresenteerd. Daarnaast kan de bezoeker een hand-out meenemen waarop het idee achter het onderwerp van de presentatie nog verder wordt uitgewerkt en er meer informatie wordt gegeven over de werken.

Hoe wordt de presentatie samengesteld?
De samenstelling van een column vindt in ongeveer acht weken tijd plaats om de actualiteit van de column te garanderen. Als eerste selecteren de conservatoren van de Design Column actuele onderwerpen die een brede maatschappelijke interesse genieten. Vervolgens bekijken ze met behulp van een externe deskundige welke thema’s relevant zijn en becommentarieerd kunnen worden. Als laatste wordt gekeken welke werken voor de presentatie in aanmerking komen en wordt de tentoonstelling samengesteld.

Wat is de rol van de bezoekers in de Design Column?
De Design Column is niet alleen bedoeld als presentatie, maar vraagt ook om een reactie en een gesprek. Zoals gezegd wordt de bezoeker door de gepresenteerde werken regelmatig uitgedaagd na te denken over het onderwerp. Daarnaast zal één van de ontwerpers van de tentoonstelling, Alexandra Daisy Ginberg, in september toelichting geven op haar onderzoek. Zij stelt dat de biotechnologische revolutie één van de belangrijkste veranderingen is voor de eenentwintigste eeuw. U bent van harte welkom deel te nemen aan dit gesprek. Neem contact op met de samenstellers van de tentoonstelling via designcolumn@boijmans.nl en leg uw motivatie om deel te nemen aan deze bijeenkomst uit. Vanwege een beperkt aantal plaatsen zal er op basis hiervan een keuze worden gemaakt. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie of u aanwezig kunt zijn.

Terug