Nieuwsbrief
Onderwijsnieuwsbrief februari 2012

Goed voorbereid naar het museum

Een goed voorbereid museumbezoek begint natuurlijk met een (tijdige) reservering van een museumles of rondleiding. Maar hoe bereid u de leerlingen het beste voor op een museumbezoek?

Klas op bezoek in museum. Foto: Fred Ernst
Klas op bezoek in museum. Foto: Fred Ernst

De ene leerling is mogelijk al een ervaren museumbezoeker terwijl een klasgenoot nauwelijks weet wat een museum eigenlijk is. Verschillen en interesses kunnen erg uiteenlopen. Toch is het voor alle leerlingen goed om te weten waar ze aan toe zijn. Waar gaan ze naar toe en wat wordt er precies van ze verwacht?

Vertel over het programma
Een uitstapje, een beetje spannend. Wat gaan we doen? Vertel de leerlingen over het programma en wat u daarbij van de leerlingen verwacht. Een klas met leerlingen die nog nooit in het museum is geweest zou u bijvoorbeeld een kort filmpje over het museum kunnen laten zien. Hier vindt u een kort filmpje over het museum in het algemeen (let op: Engelstalig). Een andere mogelijkheid is dit filmpje waarin een museumdocent u in een sneltreinvaart door het museum heen leidt en vervolgens uitgebreid stilstaat bij het schilderij De toren van Babel. Het schilderij komt daarbij helemaal tot leven. Zo krijgen leerlingen al een beetje een beeld van het museum en een rondleiding.

Huis- en gedragsregels
Voordat u het museum bezoekt is het belangrijk om de leerlingen te wijzen op de huis- en gedragsregels van het museum. De unieke en soms eeuwenoude schilderijen zijn erg kwetsbaar en daar moet dus zorgvuldig mee om gesprongen worden. Ook hedendaagse kunst kan erg kwetsbaar zijn (ook al ziet het er niet altijd zo uit). Daarbij geldt dat er in het museum ook andere bezoekers zijn die er graag in alle rust van de kunst willen kunnen genieten.

Verdeel de leerlingen vooraf in groepen
Voor een zelfstandig bezoek vragen wij minimaal een begeleider op tien leerlingen. Voor rondleidingen geldt één schoolbegeleider op vijftien leerlingen. Het is prettig als de leerlingen bij aankomst in het museum al weten in welke groep en bij welke begeleider zij horen zodat er zo veel mogelijk tijd overblijft om van alles in het museum te zien.

Voor groepen van het primair onderwijs kunnen naamstickers op het shirt heel handig zijn. Museumdocenten kunnen de kinderen dan bij de naam aanspreken wat een grotere betrokkenheid kan bewerkstelligen. Plak de stickers vlak voor uw vertrek naar het museum op het shirt van de kinderen.

Verwerkingsles of nabespreking
Om zoveel mogelijk uit het museumbezoek te halen kunt u een verwerkingsles aan het museumbezoek koppelen. Start met een terugblik. Wat hebben ze gezien? Welk werk vonden ze het meest bijzonder? Zijn de meningen verdeeld? Of deelt iedereen dezelfde mening? Waarom? Om het meer body te geven kunt u daar een opdracht aan vast koppelen. Een verslag schrijven kunt u uitdagender maken door het in dichtvorm te doen. Dat hoeft niet op rijm maar kan ook in de vorm van een rondeel of een elfje. Ook een beeldende verwerking ligt voor de hand. Kies dan voor materiaal dat passend is bij de opdracht en het aspect waar u de nadruk op wilt leggen. Een andere kunstvorm, denk aan theater, om de ervaring van het museumbezoek naar om te zetten behoord natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Indien u in het museum een workshop heeft gevolgd is het ook erg leuk om gezamenlijk met de klas een tentoonstelling te organiseren. Pak extra uit met zelfgemaakte titelbordjes, zaalteksten en uitnodigingsposters met een ware opening voor genodigden.

Vakoverschreidend
Misschien minder voor de hand liggend maar zeker de moeite van het overdenken waard is een link leggen naar een ander vak als geschiedenis, maatschappijleer of zelfs rekenen. Laat de leerlingen bijvoorbeeld uitzoeken in welke tijd een bepaald kunstwerk is gemaakt en hoe de maatschappij er toen uitzag. En zijn er misschien ook linken te leggen met de maatschappij nu? Door een kunstwerk te laten natekenen of vergroten aan de hand van een raster zijn kinderen in de basis al bezig met rekenen en verhoudingen.

Terug