Nieuwsbrief
Nieuwsbrief voorjaar 2008
voorjaar 2008

Uit het goede hout gesneden

Museum Boijmans Van Beuningen toont van 16 februari tot en met 25 mei 2008 een bijzondere collectie gekleurde laatmiddeleeuwse beelden. De verzameling wordt aan het museum geschonken door Rotterdamse havenman Jacques Schoufour en zijn vrouw. De sculpturen werden rond 1500 in de Nederlanden, Frankrijk en Duitsland vervaardigd. Ze zijn wonderbaarlijk goed bewaard gebleven en de kleuren zijn nog even sprekend als vijfhonderd jaar geleden.

Bezwijming van Maria (detail), Zuid-Nederland, Brussel (?) ca. 1460-1470, eikenhout, deels originele polychromie, 42,2 x 31,5 x 11,6 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, schenking Schoufour-Martin 2006
Bezwijming van Maria (detail), Zuid-Nederland, Brussel (?) ca. 1460-1470, eikenhout, deels originele polychromie, 42,2 x 31,5 x 11,6 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, schenking Schoufour-Martin 2006

De Rotterdamse havenman Jacques Schoufour verzamelde samen met zijn vrouw Ingeborg Schoufour-Martin vanaf 1983 ruim zestig hout- en steensculpturen uit de laatgotische tijd (ca. 1350-1550). Zij besloten hun collectie te schenken aan Museum Boijmans Van Beuningen. Met een tentoonstelling en een catalogus vestigt het museum de aandacht op dit genereuze gebaar, dat een mooie aanvulling vormt op de eigen collectie.

De presentatie van de collectie Schoufour-Martin loopt parallel aan de tentoonstelling Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen. De meeste van de sculpturen maakten net als de geschilderde panelen ooit deel uit van altaarretabels en speelden een rol in de christelijke eredienst of waren bestemd voor privédevotie. Na het snijden was een middeleeuws beeld meestal niet af. Het werd pas als voltooid beschouwd na het aanbrengen van de polychromie. Zowel het gedetailleerde snijwerk als deze kleurige beschildering, met haar geschilderde tranen, bloeddruppels, kleurige kleding en groen geboomte, zorgden voor het gewenste realisme. Door het vergulden van de sculpturen werd tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat hier heiligen werden afgebeeld en dat de verhalen zich afspeelden in een hemelse dimensie.

Het is een van de bijzonderheden van de verzameling Schoufour-Martin dat zoveel stukken hun uiterst verfijnde en kostbare afwerking hebben behouden. Aangezien de polychromie uiterst kwetsbaar is en na beschadiging vaak werd overschilderd of in later tijd afgeloogd, is dit zeker niet vanzelfsprekend. Bovendien werden in de beeldenstormen in de zestiende eeuw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden duizenden sculpturen vernietigd. De beelden uit de collectie Schoufour-Martin geven een zeldzaam beeld van het kleurige middeleeuwse kerkinterieur.

Voor de eerste museale presentatie van de verzameling Schoufour-Martin vroeg het museum de Armeens-Turkse kunstenaar Sarkis om een inrichting te maken. Zijn installatie ‘Landscape for Ever’ is een eiland waarop de ‘ontheemde’ Middeleeuwse beelden voor het eerst samen een nieuwe groep vormen.

De tentoonstelling en de installatie ’Landscape Forever’ zijn tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.

Terug