Nieuwsbrief
Onderwijsnieuwsbrief februari 2011
februari 2011

Schoonheid in de Wetenschap

Museum Boijmans Van Beuningen presenteert van 12 februari tot en met 5 juni de tentoonstelling 'Schoonheid in de Wetenschap'. In deze tentoonstelling staat de esthetiek van de wetenschap centraal. Speciaal voor bovenbouw VWO en HBO klassen heeft Museum Boijmans Van Beuningen in samenwerking met Junior Science van het Erasmus MC hierbij een bijzonder programma ontwikkeld.

Foto: Wim van Egmond
Foto: Wim van Egmond

Het progranmma bestaat uit twee onderdelen: een rondleiding door een museumdocent en een lezing door Wim van Egmond (portrettist van micro-organismen; zijn werk is ook op de tentoonstelling te zien). Onder begeleiding van een museumdocent bezoeken de leerlingen de tentoonstelling, waar naar aanleiding van microscopische opnames van cellen en schimmels tot films over voortplanting en opnames uit de astronomie een gesprek ontstaat over schoonheidsbeleving en esthetiek. Tijdens de lezing licht Wim van Egmond zijn foto’s en films op de grens van het zichtbare microscopische waterleven toe. Wat is er te zien? Waarom is het zo in beeld gebracht en wat is zijn visie op schoonheid in de wetenschap?

Datum: woensdag 9 maart
Starttijd: 11:15 en 13:45 uur (eerst rondleiding dan de lezing) en 12:00 en 14:30 uur (eerst de lezing en dan de rondleiding)
Duur: ongeveer 1,5 uur
Locatie: Museum Boijmans Van Beuningen
Kosten: gratis (exclusief entree, entree is t/m 18 jaar gratis)
Doelgroep: bovenbouw VWO (ook profiel NG en NT) en HBO studenten

Let op: beperkte plaatsen beschikbaar. Per 15 leerlingen één begeleider verplicht.

Meer informatie en aanmelden?
Ga naar www.boijmans.nl, kopje 'Onderwijs', 'Voortgezet Onderwijs' en klik op programma 'Schoonheid in de Wetenschap'.

Terug