Nieuwsbrief
Tijd voor een feestje!

Suspension of Disbelief

Gabriel Lester stelt zijn magische gedachtes tentoon in het museum

Gabriel Lester, movie still uit 'The Big One'
Gabriel Lester, movie still uit 'The Big One'

De eerste grote museale solotentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Gabriel Lester gaat plaatsvinden in Rotterdam. Van 12 februari tot en met 8 mei zal Lesters expositie “Suspension of Disbelief” twee grote tentoonstellingsruimtes in Museum Boijmans Van Beuningen innemen. Aan de hand van een tiental installaties, waaronder ook twee films, worden onderwerpen als bijgeloof, toeval, zelfbedrog, kansberekening, loterijen, (on)geluk, rituelen, profetieën en magisch denken behandeld. Lester exposeerde eerder in Istanbul, Sao Paulo, Stockholm en Londen. In A Prior Magazine #21 wordt aandacht besteed aan de kunstenaar en deze nieuwe tentoonstelling. Het magazine ligt vanaf 21 maart in de winkel.

Vraag en antwoord met Gabriel Lester
1: Waarom de titel 'Suspension of Disbelief'?
Omdat het verwijst naar verhalen en het willen geloven in verhalen. Het leven is volgens mij doorspekt van dit gegeven, het is de wereld van verlangen en verbeelding.
2: Wat zijn jouw magische gedachtes?
Dat de dingen in de wereld, gebeurtenissen en verschijnselen, allemaal met elkaar in verband staan. Vooral de kleine toevalligheden doen me een groot plezier.
3: Wat is jouw grootste (on)geluk?
Tijd.
4: Hoe sta je zelf tegenover loterijen en kansberekeningen?
Met de verschijnselen heb ik minder dan met de beweegredenen en motieven die mensen hebben om eraan deel te nemen.
5: Hoe probeer jij je lot te bezweren en te beïnvloeden?
Door weinig aandacht te schenken aan dat wat het lot negatief beïnvloedt. Noem het een soort van bezwering door ontkenning.

Heeft u een uitnodiging voor de opening ontvangen? Bewaar deze goed. Binnenkort leest u op de website meer over het winnen van de kunstwerken met de unieke lotnummers op uw kaart.

Terug