Nieuwsbrief
Persnieuwsbrief februari 2008
februari 2008

Harmen Brethouwer 'Over nutteloze zaken'

22 februari - 18 mei 2008
PERSBERICHT - Museum Boijmans Van Beuningen toont voor het eerst een overzicht van het werk van Harmen Brethouwer (Aalten, 1960). Brethouwer ontwikkelde aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw een totaalconcept voor zijn kunst waaraan hij sindsdien invulling geeft.

Harmen Brethouwer
Harmen Brethouwer

Een blik op het verzameld werk van Harmen Brethouwer leert dat de kunstenaar in zijn materiaalkeuze, naast het aanwenden van traditionele grondstoffen als verf, brons en aardewerk, regelmatig een hang naar exclusiviteit en exotisme vertoont, met bijvoorbeeld schildpad, malachiet, roggenhuid en parelmoer. Voor de uitvoering van zijn kunstwerken en het bewerken van de materialen doet hij regelmatig een beroep op specialisten die zeldzame en uitstervende nijverheden beheersen als filigreinwerk en marmer schilderen, of technische en biologische wetenschappers die hun bijzondere kennis en apparatuur aanwenden om de uitvoerbaarheid van een experiment te onderzoeken.

Aan de soms omslachtige en tijdrovende bewerkingen waarmee Brethouwers objecten tot stand komen, ligt echter altijd een bijzonder verhaal ten grondslag. Daarvoor peurt hij de ingrediënten uit oude culturen, de kunstgeschiedenis, bijzondere voorwerpen of de moderne wetenschap. Zijn eigenzinnige associatievermogen verleent de verhalen die hij verbeeldt een samenhang die volstrekt logisch is. De beperking tot twee oervormen als belangrijkste beelddragers voor die verhalen –het vierkant met gat en de conische vorm, de afgeplatte druppel– is niet zozeer een beperking als wel een extra betekenislaag voor elk werk dat hij maakt. Beide vormen zijn immers zelf symbolisch beladen. Tegelijk zorgen zij voor een samenhang in zijn oeuvre, waarbinnen de individuele werken in materieel opzicht nu eenmaal vaak sterk van elkaar verschillen. Ook zijn keuze voor chinoiserie, Art Deco en Minimal Art als leidende decoratieve uitgangspunten, brengt een sterke eenheid in zijn werk.

Publicatie
Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt bij Uitgeverij de Zwaluw een uitvoerig boek met de titel ‘Over nutteloze zaken’. Hierin is ook een uitgebreid interview van Sjarel Ex met de kunstenaar opgenomen en artikelen van onder anderen Carel Blotkamp, Mark Kremer en Alied Ottevanger.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie, Mariska van Elsen, telefoon +31 (0)10 - 44.19.428 of pressoffice@boijmans.nl.
Bij publicatie graag vermelden: www.boijmans.nl

Terug