Nieuwsbrief
Herfst 2009: The Art of Fashion
september 2009

Nieuwe website ALMA

Museum Boijmans Van Beuningen is volop aan het werk aan het project Afbeelding Linkt met Artefact (ALMA). In het project, gesubsidieerd door het Ministerie van OCW, wordt een papieren documentatiesysteem digitaal ontsloten voor zowel onderzoekers als voor een breed publiek.

ALMA koppelt pre-industriële gebruiksvoorwerpen aan afbeeldingen van dezelfde objecten op prenten en schilderijen. De veelzijdige collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is in eerste instantie uitgangspunt voor het project, maar zal worden uitgebreid met ander collecties. Het resultaat is een onderzoekswebsite die voor iedereen toegankelijk is, en die elke bezoeker zal inspireren en informeren.

Lancering
ALMA is op 1 februari 2009 gestart. In de afgelopen zeven maanden is er hard gewerkt aan het digitaliseren van de prenten en schilderijen. Van ruim 1600 prenten en 180 schilderijen zijn professionele foto’s gemaakt, die de basis vormen voor de website. Het fotograferen kon worden gevolgd op zaal. Ook is er een begin gemaakt met het opnieuw beschrijven van de objecten door alle gegevens te controleren en te updaten. Met de webdesigner zijn de fundamenten gelegd voor de website en er is een nieuw logo voor ALMA ontworpen. De komende maanden zullen onder meer de 2500 gebruiksvoorwerpen worden gedigitaliseerd. Op 10 oktober 2010 wordt de website gelanceerd.

Terug