Nieuwsbrief
Zomer 2009
Zomer 2009

Jong en succesvol?

Meld je aan voor de Young Successful Associates

Paul Noble, Ye Olde Ruin, 2003-2004, potlood op papier, 426 x 732 cm
Paul Noble, Ye Olde Ruin, 2003-2004, potlood op papier, 426 x 732 cm

De Young Successful Associates geven vorm aan de toekomst van Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen

Twee belangrijke speerpunten van de missie van het Museum Boijmans Van Beuningen vormen de aanleiding tot het oprichten van de nieuwste relatiegroep van het museum: de ‘Young Successful Associates’, een nieuwe generatie die vorm en toekomst geeft aan Rotterdam en het museum. Het museum stimuleert dat iedereen van kunst en vormgeving kan genieten, wil vernieuwende ideeën en tegendraadsheid optimaal tot hun recht laten komen en werkt aan een nieuwe rol, identiteit en betekenis in de Rotterdamse samenleving
.

De oprichting van de nieuwe Young Successful Associates past binnen het kader van het relatiebeheer en -ontwikkeling van het museum. Het museum richt zich hierbij op het aanwenden van netwerken om particulieren te binden; aanwenden van netwerken om bemiddelaars te mobiliseren; en om de verschillende ringen rondom het museum te professionaliseren. De diversiteit van de stad is groot en daarom kent het museum verschillende relatiegroepen die elkaar ontmoeten en een voorhoede vormen. Deze synergie vergroot de kans op succes.

Rotterdam
De groep is een afspiegeling van de demografische samenstelling van stedelijk Rotterdam. De leden zijn rond de dertig, succesvol te noemen en stijgen uit boven hun eigen sociaaleconomische achtergrond op het gebied van opleiding, werk en maatschappelijke welzijn. Ook zijn ze succesvol te noemen in algemene zin (hoger opgeleid, goede baan en carrière met veel toekomstmogelijkheden). Deze groep vormt hiermee een voorhoede, maar heeft nog wel een goede 'binding met de achterban' zodat zij een voortrekkers rol vervullen.
Met deze kenmerken wordt ook een groep beschreven die vaak vergeten wordt. De succesvolle jongeren zijn onzichtbaar voor beleidmakers. Het museum wil de aandacht vestigen op deze groep, omdat juist voor hen een belangrijke maatschappelijke rol is weggelegd.

Museum Boijmans Van Beuningen is een internationaal museum met een sterke inbedding als lokaal cultuurcentrum dat werkt aan een aanbod dat aansluit bij de aanwezige talenten en behoeften van de jonge Rotterdammer. Het museum ontwikkelt voor de Young Successful Associates een supportprogramma. Leden genieten zo van een uitgebreid programma, zoals het samen met curatoren bezoeken van ateliers, privé-collecties en kijken achter de schermen van het museum en zo elkaar te ontmoeten binnen een interessant netwerk.

Binding
Steeds meer Rotterdammers zijn maatschappelijk actief en participeren in de culturele sector. Meedoen en binding zijn de sleutelwoorden van relatiemanagement. Het resultaat van de oprichting van de Young Successful Associates is een museum met actievere relaties die met enthousiasme zich inzetten voor het museum en zijn omgeving, Rotterdam. Het streven is dat daardoor ook anderen zich verbonden voelen met het museum en zich voor hetzelfde doel willen inzetten. Deze nieuwe functie van het museum heeft uitstraling op de stad.

Programma
Museum Boijmans Van Beuningen biedt de nieuwe Young Successful Associates de mogelijkheid om deel te nemen aan een programma aan dat ingaat op de kunst van het verzamelen. Het programma ‘My first Art Collection’ wordt georganiseerd door de organisatie über blick, verbindingen in cultuur. Meer informatie en het aanmeldformulier treft u op www.myfirstartcollection.com.

Geïnteresseerd?
Voor aanmelden en meer informatie over de Young Successful Associates kunt u contact opnemen met Saskia Cornelissen, hoofd afdeling Marketing en communicatie: per telefoon 010-44.19.543, of email cornelissen@boijmans.nl

Terug