Nieuwsbrief
Nieuwsbrief najaar 2007
Najaar 2007

Nieuw collectiegebouw

Museum Boijmans Van Beuningen presenteerde deze zomer plannen voor een depot met publieke n private functies. Architectenbureau MVRDV leverde de volumestudie en eerste schets voor de blikvanger die het imago van Rotterdam als innovatieve stad zal waarmaken. Het nieuwe collectiegebouw voldoet aan alle eisen en particuliere verzamelaars kunnen er in de toekomst diensten van het museum afnemen. Uit efficiencyoverwegingen en vanwege de museale uitstraling geniet het Museumpark als locatie de voorkeur.

Situatieschets van het nieuwe depot door architectenbureau MVRDV.
Situatieschets van het nieuwe depot door architectenbureau MVRDV.

De depots van Museum Boijmans Van Beuningen bevatten een kunstschat van ruim 125.000 schilderijen, meubels en andere kunstzinnige objecten. De collectie is grotendeels eigendom van de Gemeente Rotterdam, maar bestaat ook uit eigendommen van particulieren en (huis)stichtingen die hun werken aan het museum hebben toevertrouwd. Museum Boijmans Van Beuningen vindt zijn oorsprong in privé-verzamelingen en is nog steeds, naast de stimulansen van de overheid, afhankelijk van schenkingen en legaten van particulieren. De huidige depots van het museum liggen onder het grondwaterniveau en voldoen niet meer. De beperkte opslagruimte, de bewegingen van het grondwater, de soms overvloedige regenval en incidentele stijgingen van het waterpeil in de Maas, maken het onveilig en ongeschikt. Het nieuwe depot voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid, klimaat-beheersing, logistiek en is bestand tegen grondwaterstijging en toename van regenwater.

Nieuw is het onderzoek dat het museum deed naar de ontwikkelingen in de markt wat leidde tot de ideevorming over een publiek-private samenwerking. Wereldwijd neemt het particulier verzamelen een hoge vlucht. Over het algemeen worden de praktische en technische consequenties van het hebben en onderhouden van een privé-collectie zwaar onderschat. Om een kunstwerk in goede conditie te houden, is een forse organisatie nodig en soms zelfs personeel. Veel particulieren deinzen om begrijpelijke redenen voor terug. Museum Boijmans Van Beuningen richt zijn nieuwe collectiegebouw zo in dat particuliere collecties optimaal kunnen worden gefaciliteerd. Elke particuliere verzamelaar kan in de toekomst diensten van het museum afnemen: organiseren en verzorgen van transport, bruikleencontracten opstellen, verzekeren, conditie- rapporten opmaken, veilig opslaan van kunstwerken.

Met het nieuwe collectiegebouw kan het museum zijn vleugels uit slaan. De faciliteiten en kennis stelt het museum op huurbasis voor particulieren beschikbaar. Daarnaast is voor particulieren ruimte beschikbaar om kleine presentaties te tonen van de collectie. De galeries en het restaurant in het collectiegebouw worden toegankelijk voor publiek. Daarnaast hebben verzamelaars de mogelijkheid het gebouw te betreden zodat de eigen collectie te allen tijde toegankelijk is. In overleg met het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam is dit plan uitgewerkt met als doel het nieuwe depot eind 2010 in gebruik te nemen. Op dit moment is de bestuurlijke besluitvorming gaande.

Terug