Nieuwsbrief
Zomer 2009
Zomer 2009

De Collectie Twee

Jubileumtentoonstelling 160 jaar Museum Boijmans Van Beuningen (1849-2009), te zien tot en met 2010.

Foto: Maarten Laupman
Foto: Maarten Laupman

In 2009 viert het museum zijn 160-jarig bestaan. In het kader van dit jubileumjaar is de museumcollectie opnieuw gepresenteerd. Voor het eerst is een selectie van 150 wereldbefaamde tekeningen en prenten gecombineerd met ruim 400 schilderijen, 150 sculpturen en 700 gebruiksvoorwerpen en designobjecten. Het prentenkabinet van het museum omvat ruim 80.000 kunstwerken en behoort tot de belangrijkste van de wereld.

De tentoonstelling De Collectie Twee volgt in grote lijnen de chronologie. Enkele hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis krijgen bijzondere aandacht. De zwaartepunten binnen de schilderkunst liggen bij Rembrandt, Rubens en de surrealisten. Er zijn prominente tekeningen te zien van Dürer, Michelangelo, Fra Bartolommeo, Rubens, Piranesi, Boucher en Cézanne. In de presentatie van gebruiksvoorwerpen spreken de tafelcultuur uit de renaissance, het rijke 17de-eeuwse burgerinterieur, de modernistische vormgeving uit in het interbellum en het hedendaagse design het meest tot de verbeelding. De moderne kunst begint bij de Nederlandse romantiek en eindigt met de kunst van het interbellum. Hoogtepunten in dit deel van het circuit zijn het Franse impressionisme en de kunst op papier rond 1900, met als bijzondere focus het in 2007 verworven schoorsteenstuk van Dijsselhof. Klassieke iconen van onder anderen Magritte, Dalí en Kokoschka worden gecombineerd met recente aanwinsten van Tanguy, Cornell en Beckmann.
Voor de tekeningen en prenten in De Collectie Twee zijn nieuwe vitrines ontworpen. De inhoud van de vitrines wordt elke drie maanden gewisseld. Het ontwerp van de vitrines en de inrichting van De Collectie Twee is verzorgd door Maarten Spruyt, stilist.

Terug