Nieuwsbrief
Zomer 2009
Zomer 2009

Jaarverslag 2008

Het jaarverslag van het jaar 2008 is in mei verschenen. Nieuw in deze terugblik zijn de interviews van de tien meest geziene museummedewerkers.

Het voorwoord uit het jaarverslag 2008
De economische crisis krijgt in 2008 geen vat op Museum Boijmans Van Beuningen, integendeel. De behoefte aan verbazing, vernieuwing, kennis en plezier lijkt groter dan ooit. Het publiek stroomt toe en ziet, gedragen door veel eigen kunsthistorisch onderzoek en publicaties, tentoonstellingen als Vroege Hollanders, Vooral geen principes! Charley Toorop en Erasmus in beeld. Ook de tentoonstellingen over hedendaagse kunstenaars als Yayoi Kusama en Roy Villevoye trekken veel publiek en oogsten internationaal waardering. Het programma van het museum kent dit jaar weer interventies van hedendaagse kunstenaars als Geert Mul, Adam Colton, Karin van Dam en Olaf Nicolai. Niet te vergeten zijn de presentaties van Sarkis, Harmen Brethouwer, Olphaert den Otter en Ewoud van Rijn. Al met al veroorzaken de activiteiten tal van onuitwisbare educatieve, visuele en esthetische ervaringen.
In dit jaarverslag passeert alles nog eens de revue maar nu alvast het volgende. Het museum wordt het hele jaar door goed bezocht en trekt ruim 18 procent nieuw publiek. Dat is een spectaculair cijfer dat in de komende maanden nog nader wordt onderzocht. Het aandeel bezoeken uit het buitenland stijgt van 12 naar 16 procent. Educatief is het museum op dreef met een gevarieerd programma voor jong en oud. We slagen erin een ambitieus bouwprogramma te realiseren: het nieuwe prentenkabinet (met aanvraagservice), een vernieuwde entree en ook nog eens een nieuw dak op het Bodongebouw, dit terwijl het museum vol in bedrijf is. Dit betekent overigens niet dat de financiële positie rooskleurig is. Het gelijkblijvende subsidieniveau in combinatie met stijgende kosten maken het museum meer en meer afhankelijk van zijn eigen verdiensten en vooral ook van veel financiële steun van buitenaf. De sector Collectie en onderzoek bereikt enkele nieuwe mijlpalen. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe inrichting, die vanaf 17 januari 2009 te zien is als De Collectie Twee. Veel zorg gaat uit naar behoud en beheer van de collectie. De prenten en tekeningen krijgen een uitstekende nieuwe behuizing en de plannen voor een nieuw depot of een collectiegebouw zien er veelbelovend uit en worden begin 2009 door het college van B & W beoordeeld. Er gaat een conserveringsprogramma voor de glascollectie van start. Voor het project ALMA wordt een belangrijke digitaliseringsubsidie toegekend. En het bruikleenverkeer draait, vooral in het buitenland, op volle toeren. De collectie is met prachtige aanwinsten verrijkt; enkele ervan zijn uitgelicht in korte stukken geschreven door de conservatoren en sectorhoofden.
Hier past een welgemeend woord van dank, mede namens de Raad van Toezicht, aan alle personen, fondsen, stichtingen en bedrijven die ons in staat stellen zoveel ambities te realiseren. Ik bedank ook nadrukkelijk alle medewerkers en vrijwilligers van Museum Boijmans Van Beuningen en alle bestuurders van huisstichtingen voor de inzet en het plezier waarmee ze werken. In 2008 zijn alle doelstellingen van het meerjarige beleidsplan Global & Local dichterbij gekomen, zo niet gerealiseerd.

Sjarel Ex
Directeur Museum Boijmans Van Beuningen

Open deze link en lees het complete jaarverslag.

Terug