Nieuwsbrief
Persnieuws voorjaar 2009
februari 2009

De Collectie Twee

Vanaf 17 januari 2009
In 2009 viert het museum zijn 160-jarig bestaan. In het kader van dit jubileumjaar wordt de museumcollectie opnieuw gepresenteerd. De wereldbefaamde collectie tekeningen en prenten wordt voor het eerst gecombineerd met schilderijen, toegepaste kunst en sculpturen. Het prentenkabinet van het museum omvat ruim 80.000 kunstwerken en behoort tot de belangrijkste van de wereld. Ook de collectie design, van de Middeleeuwen tot nu, krijgt hernieuwde aandacht.

Zaal 36, foto Kees Spruijt
Zaal 36, foto Kees Spruijt

Voor het eerst wordt een selectie van 150 wereldbefaamde tekeningen en prenten gecombineerd met ruim 400 schilderijen, 150 sculpturen en 700 gebruiksvoorwerpen en designobjecten. Twee jaar geleden opende het museum De Collectie Eén, waarin de nadruk lag op de chronologie. Met De Collectie Twee brengt het museum nu zijn grootste en tegelijkertijd minst zichtbare verzameling voor het voetlicht. Vanwege de kwetsbaarheid van het papier worden deze kunstwerken zelden getoond aan het publiek. De Collectie Twee koppelt de tekeningen en prenten aan schilderijen, sculpturen en gebruiksvoorwerpen uit dezelfde tijd. De functionele relaties tussen de verschillende kunstvormen worden benadrukt. Het publiek krijgt zo inzicht in de betekenis, de context en de ontstaansgeschiedenis van de kunstwerken. Tekeningen vormen een vast onderdeel van de kunstenaarsopleiding en van het creatieve proces: schetsen en studies zijn onontbeerlijk in de voorbereiding van schilderijen en prenten. De prentkunst kenmerkt zich door de vermenigvuldiging in druk. Voor kunstenaars als Dürer, Rembrandt en Goya was het dan ook een aantrekkelijk medium om een breder publiek te bereiken.

Hoogtepunten
De tentoonstelling De Collectie Twee volgt in grote lijnen de chronologie. Enkele hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis krijgen bijzondere aandacht. De zwaartepunten binnen de schilderkunst liggen bij Rembrandt, Rubens en de surrealisten. Er zijn prominente tekeningen te zien van Dürer, Michelangelo, Fra Bartolommeo, Rubens, Piranesi, Boucher en Cézanne. In de presentatie van gebruiksvoorwerpen spreken de tafelcultuur uit de renaissance, het rijke 17de-eeuwse burgerinterieur, de modernistische vormgeving uit in het interbellum en het hedendaagse design het meest tot de verbeelding.
De moderne kunst begint bij de Nederlandse romantiek en eindigt met de kunst van het interbellum. Hoogtepunten in dit deel van het circuit zijn het Franse impressionisme en de kunst op papier rond 1900, met als bijzondere focus het in 2007 verworven schoorsteenstuk van Dijsselhof. Klassieke iconen van onder anderen Magritte, Dalí en Kokoschka worden gecombineerd met recente aanwinsten van Tanguy, Cornell en Beckmann.

Voor de tekeningen en prenten in De Collectie Twee zijn nieuwe vitrines ontworpen. De inhoud van de vitrines wordt elke drie maanden gewisseld. Het ontwerp van de vitrines en de inrichting van De Collectie Twee is verzorgd door Maarten Spruyt, stilist.

Museum Boijmans Van Beuningen biedt diverse activiteiten aan voor bezoekers die zich willen verdiepen in de collectie van het museum. Op het programma staan onder andere ‘Pak een
stoeltje met…’, een workshop Italiaanse majolica en gratis rondleidingen op zondagmiddag.

De Collectie Twee is gefinancierd uit het legaat van mevrouw N.C. van Riemsdijk-Borsje (2006), bestemd voor de collectie oude kunst in het museum, en mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij en Rabobank Rotterdam, educatief partner.

Terug