Nieuwsbrief
eerste onderwijsnieuwsbrief
december 2008

Tentoonstelling Erasmus in beeld

ďAan identificatie valt nauwelijks te ontkomen op de tentoonstelling 'Erasmus in Beeld'. In Rotterdam blijkt hoe fris de ideeŽn in zijn geschriften nog zijn. Oorlog, onderwijs, kerkstrijd, ja zelfs kredietcrisis Ė Erasmus komt heel dicht bij.Ē
MichaŽl Zeeman, De Volkskrant, 13 november 2008

Erasmus in beeld
Erasmus in beeld

Erasmus leefde zo’n 500 jaar geleden, maar was zijn tijd ver vooruit. Zijn ideeën over bijvoorbeeld opvoeding of gelijkheid van mensen waren heel nieuw voor zijn tijd, en maken nu nog steeds veel los. Het is dan ook niet voor niets dat Erasmus is opgenomen in het Canon van de Nederlandse geschiedenis.
In de grote cultuurhistorische tentoonstelling zijn uit de hele wereld ongeveer 150 bijzondere kunstwerken bijeengebracht. Ze geven een beeld van de betekenis die Erasmus had en welke invloed zijn geschriften hadden op de beeldende kunst en de samenleving. De tentoonstelling is ingericht volgens de thema’s Portretten van Erasmus, Geleerdheid en Opvoeding, Oorlog en Vrede, Kerk en Geloof en Lof der Zotheid.
Nog tot en met 8 februari 2009 is de tentoonstelling 'Erasmus in Beeld' te bezoeken.

Primair Onderwijs
Interactieve rondleiding
Doelgroep: groep 5-8
Leerlingen gaan op spannende ontdekkingstocht. Aan de hand van voorwerpen, verhalen en opdrachtjes leren zij over deze bijzondere man en zijn tijd. Wie was Erasmus, hoe zag zijn wereld er uit? Maar vooral ook over zijn ideeën over bijvoorbeeld geloof, opvoeding en oorlog.
Duur: 1 uur.
Kosten: € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.

Voortgezet Onderwijs
Interactieve rondleiding
Doelgroep: VMBO
Aan de hand van voorwerpen, verhalen en opdrachten maken leerlingen kennis met deze bijzondere man en zijn tijd. Daarbij staat de discussie centraal: onderwerpen en ideeën (uit de tijd) van Erasmus worden getoetst aan hun actualiteit: is oorlog zinloos, hoe hoor je je te gedragen, waarom zijn veel mensen nog steeds bang voor anderen onbekende volken?
Duur: 1 uur.
Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.

2de Fase: Kijkwijzer ‘Erasmus in Beeld’
Voor de tweede fase is bij de tentoonstelling een kijkwijzer ontwikkeld. De leerlingen bezoeken daarmee zelfstandig de tentoonstelling. De kijkwijzer bestaat uit korte leesteksten en verschillende soorten vragen en opdrachten, welke diverse leerstijlen aanspreken. Ook zijn er ‘Wist je dat’-jes opgenomen, deze geven extra informatie en leuke weetjes. De verdiepingsvragen kunnen leerlingen over het algemeen op school of thuis onderzoeken en beantwoorden.
Jongeren tot en met 18 jaar hebben graits entree tot het museum. De kijkwijzer kost €1,- per stuk.

Docentenhandleiding Erasmus in Beeld
Bij de tentoonstelling is een docentenhandleiding voor docenten Primair- en Voortgezet Onderwijs samengesteld. In deze handleiding vindt u praktische en inhoudelijke informatie, maar ook lessuggesties. De handleiding is gratis te downloaden op www.boijmans.nl , zie het kopje ‘onderwijs’.

Terug