Nieuwsbrief
Vooral geen principes! Charley Toorop
Charley Toorop 2008

Verlengd: Karin van Dam

Nog tot en met zondag 16 november heeft u de kans om de installatie Bumping Tumble van Karin van Dam te aanschouwen in Museum Boijmans Van Beuningen. Wegens grote belangstelling en enthousiasme van bezoekers is deze interventie verlengd.

Interventie #5

Karin van Dam, Bumping Tumble
14 juni – 28 september 2008

Beeldend kunstenaar Karin van Dam (1959) heeft exclusief voor het museum de installatie Bumping Tumble vervaardigd als Interventie #5 binnen ‘De Collectie Eén’. Uit de koepel van het museum daalt het kunstwerk als het ware neer, als een parachute die zich ontvouwt. Bumping Tumble doet zich voor als een organisme en is opgebouwd uit vlotjes, draden, touwen, scheepsboeien en fenders.

Museum Boijmans Van Beuningen geeft de hedendaagse kunst een prominente positie door presentaties te laten reflecteren op de collectie en het museumgebouw. Deze visuele uitspraken worden versterkt door de afwisseling met bestaande kunst uit de collectie waardoor een spanningsveld ontstaat. De interventies scherpen zo het kijken van het publiek en dwingen tot nadenken. Museum Boijmans Van Beuningen toont en reageert doorlopend op internationaal toonaangevende kunstenaars.

Terug