Nieuwsbrief
Vooral geen principes! Charley Toorop
Charley Toorop 2008

Catalogus

‘Vooral geen principes – werken – en onze eigen opvattingen verzuiveren’ Charley Toorop, 1930

Bij de tentoonstelling 'Vooral geen principes! Charley Toorop' verschijnt een rijk geďllustreerd boek van de hand van kunsthistorica Marja Bosma over het leven en werk van Charley Toorop. Prijs € 35; ISBN: 978-90-918-232-2.

Omslag van de catalogus 'Vooral geen principes'
Omslag van de catalogus 'Vooral geen principes'

Een van de opvallendste personen in de Nederlandse kunst van de wintigste eeuw is Charley Toorop (1891-1955). Zelfbewust schiep ze een eigen, onafhankelijke positie, van waaruit ze de wereld van de kunst en de politieke gebeurtenissen om haar heen observeerde en haarscherp in haar werk vertaalde. Het resultaat is een oeuvre dat met zijn glasharde eerlijkheid confronteert en tegelijk bezielt door de verwoestbare vitaliteit die ervan uitgaat. Charley Toorop hield van het leven én van de kunst. Voor haar waren ze een onlosmakelijke eenheid.

Cultuufonds draagt bij
Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt € 20.000 bij aan de publicatie 'Vooral geen principes! Charley Toorop'.
De bijdrage aan de catalogus is afkomstig uit het Nieske Fonds, een van de meer dan tweehonderd fondsen op naam die bij het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn ondergebracht. Het Nieske Fonds heeft als doelstelling: Het financieel ondersteunen van museale projecten op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek.

Terug