Nieuwsbrief
Onderwijsnieuwsbrief oktober 2013

Werkbezoek minister in museum

Afgelopen donderdag bracht Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een werkbezoek aan Museum Boijmans Van Beuningen. Tijdens haar bezoek keek zij mee met twee museumlessen voor primair onderwijs en nam de eerste cultuurkaart in ontvangst.

Minister Bussemaker (achter) tijdens museumles Papegaai Paulo.
Minister Bussemaker (achter) tijdens museumles Papegaai Paulo.

De museumlessen die de minister bij woonde, maken deel uit van het nieuwe Boijmans Taal- en rekenprogramma, waarin het kijken naar kunst wordt gekoppeld aan het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheid. De minister sprak zich positief uit over het nieuwe Taal- en rekenprogramma van het museum:
“We moeten voorkomen dat cultuuronderwijs bij scholen leidt tot de verzuchting: ‘Nu moeten we er nóg iets bij doen’. De lessen in Museum Boijmans Van Beuningen laten zien dat naar kunst kijken juist goed te integreren is in het reguliere onderwijs.”

Kunstpraat en Papegaai Paulo
Bussemaker woonde een les Kunstpraat bij met leerlingen van de OBS De Taaltuin in Schiedam. In deze museumles bekijken leerlingen van groep 3/4 kunstwerken. Door middel van verbeelding- en associatiespelletjes trainen de kinderen de taalvaardigheid. De les Papegaai Paulo werd gevolgd door groep 1/2 van dezelfde school. Hierbij trainen kinderen spelenderwijs onder meer begrippen als groot en klein, ver weg en dichtbij: begrippen die aan de basis liggen
van rekenvaardigheden. De twee museumlessen maken deel uit van het Boijmans Taal- en rekenprogramma dat het museum sinds 2012 ontwikkelt. In dit kader sprak Jet Bussemaker in het museum ook kunstenaar Wolf Brinkman, die namens het museum wekelijks kunstlessen op twee scholen verzorgt waarin de museumcollectie het uitgangspunt is. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt in de eerste twee jaar gesteund door het Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland, Fonds Cultuurparticipatie, DKC Gemeente Rotterdam en KCR (atelier Fridtjof Nansenschool).

Uitreiking eerste Cultuurkaart
Na het werkbezoek reikte de minister de eerste CJP Cultuurkaarten uit aan leerlingen van de Rotterdamse school Wolfert van Borssele. Zij geeft hiermee de officiële aftrap van Cultuurkaartjaar 2013-2014. Het besluit van de minister om jaarlijks een bedrag van € 5,- per leerling beschikbaar te stellen om te besteden aan cultuuronderwijs, zorgt voor een stijging van bijna 20% in het aantal aangemelde leerlingen ten opzichte van vorig jaar. Het percentage leerlingen met een CJP Cultuurkaart komt daarmee op 73%. Voor meer informatie over de aftrap van het nieuwe cultuurkaart-jaar, zie hier. Museum Boijmans Van Beuningen nodigde voor de uitreiking verschillende culturele partners uit, waarmee de afgelopen jaren actief is samengewerkt, zoals het Ro Theater, Digital Playground, HipHopHuis en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Terug