Uit de collectie Ploos van Amstel Knoef

Pier Johannes de Visser, De kunstbeschouwing, 1779-1848, aquarel over zwart krijt, 134 x 251 mm, collectie Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.
Pier Johannes de Visser, De kunstbeschouwing, 1779-1848, aquarel over zwart krijt, 134 x 251 mm, collectie Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.

Uit de collectie Ploos van Amstel Knoef
Nederlandse tekeningen 1780-1860
8 november 2008 – 8 februari 2009

In het nieuwe prentenkabinet van Museum Boijmans Van Beuningen wordt van 8 november tot en met 8 februari een selectie van vijfenveertig tekeningen getoond uit de collectie Ploos van Amstel Knoef. Behalve losse tekeningen bevat de verzameling ook schetsboeken. De ruim 4.500 Nederlandse tekeningen uit de periode 1780 - 1860 zijn in 1998 door de Stichting Genootschap Cornelis Ploos van Amstel Knoef geschonken aan de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. De tentoonstelling geeft een boeiend overzicht van een periode in de tekenkunst die ten onrechte lang onderbelicht is gebleven.

‘Uit de collectie Ploos van Amstel Knoef’ toont tekeningen van merendeels kleine meesters, zoals Jan van Ravenswaay (1789-1869) en Simon Andreas Krausz (1760-1825). Maar er is ook werk te zien van bekendere kunstenaars zoals Josephus Augustus Knip (1777-1847). Alle genres zijn vertegenwoordigd: van uitgewerkte landschappen en stadgezichten tot studies van mensen, dieren en planten.

De verzamelaars
De basis van de collectie werd gelegd door de kunstkenner en verzamelaar Jan Knoef (1896-1948). Na diens overlijden werd zijn collectie aangekocht door C.J. baron Schimmelpenninck van der Oije, die haar onderbracht in de Stichting Genootschap Cornelis Ploos van Amstel Knoef. Deze stichting kwam voort uit een kring van tekeningenverzamelaars vernoemd naar de bekende achttiende-eeuwse verzamelaar Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), waarvan beiden lid waren. De naam van Knoef werd als eerbetoon in de stichtingsnaam toegevoegd. Schimmelpenninck van der Oije breidde de collectie zelf verder uit.

De collectie ‘Ploos van Amstel Knoef’ werd opgebouwd in een tijd dat werken uit de periode 1800 - 1860 door een beperkt aantal mensen werden verzameld. Zo konden dikwijls voor relatief weinig geld tekeningen worden aangekocht. Dit leidde tot een bijzonder compleet overzicht van de Nederlandse tekenkunst uit deze periode. Dankzij deze genereuze schenking aan Museum Boijmans Van Beuningen kan deze tekenkunst, in samenhang met de schilderkunst, goed worden bestudeerd. De omvang van de collectie biedt met name de mogelijkheid de functie van tekeningen in de kunstenaarspraktijk in de eerste helft van de negentiende eeuw te onderzoeken.

Miscellanea delineata
De collectie Ploos van Amstel Knoef is met een onderzoeksbeurs van de Mondriaan Stichting wetenschappelijk ontsloten door kunsthistoricus Marius van Dam. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in het collectieboek ‘Miscellanea delineata’. Dit is de eerste publicatie in de serie Boijmans Studies, een nieuwe reeks wetenschappelijke uitgaven van Museum Boijmans Van Beuningen, gewijd aan de eigen collectie en de (verzamel)geschiedenis van het museum.

Boekpresentatie
De presentatie van ‘Miscellanea delineata’, vindt plaats op zaterdag 8 november 2008 om 14.00 uur. Het boek wordt gepresenteerd door de samensteller Marius van Dam en Coen Schimmelpenninck van der Oije, zoon van de verzamelaar en voorzitter van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.
Locatie: auditorium van Museum Boijmans Van Beuningen.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via educatie@boijmans.nl.

Terug