Charley Toorop groot succes

Foto: Fred Ernst
Foto: Fred Ernst

De tentoonstelling 'Vooral geen principes! Charley Toorop' in Museum Boijmans Van Beuningen is een groot succes. In de openingsweek mocht het museum al meer dan 10.000 bezoekers ontvangen: een verdrievoudiging van het reguliere bezoekersaantal. Het overzicht met 120 schilderijen van Charley Toorop, waaronder al haar zelfportretten, is tot en met 18 januari 2009 te zien in Rotterdam.

Voor de overzichtstentoonstelling van Charley Toorop (1891-1955) zijn 120 werken bij elkaar gebracht, waaronder vrijwel al haar zelfportretten. De expositie ‘Vooral geen principes! Charley Toorop’ is samengesteld door Marja Bosma. Zij schreef de gelijknamige publicatie over het leven en werk van de krachtigste vrouw uit de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw. In de tentoonstelling vallen alle wetenswaardigheden over Charley Toorop op hun plaats en worden verbanden duidelijk en invloeden zichtbaar. Daardoor wordt inzichtelijk hoe de sleutelwerken van haar oeuvre passen binnen een omvangrijk geheel. In dit grote overzicht van haar schilderijen wordt haar belang voor de Nederlandse schilderkunst ondubbelzinnig aangetoond.

Vanuit een sociale en politieke bewogenheid ontwikkelde haar werk zich tot een confronterend realisme, waarin ze haar onderwerpen frontaal presenteerde. Dat geldt zowel voor haar opmerkelijke zelfportretten waarin ze de kijker doorboort met haar blik, als voor haar portretten van boeren, arbeiders en vissers. Bij Charley Toorop is schilderkunst de ultieme vorm van zelfverwerkelijking. Dat maakt haar werk onontkoombaar en indrukwekkend. Een mooi voorbeeld daarvan is het zelfportret uit 1928, dat Museum Boijmans van Beuningen onlangs heeft verworven.

Publicatie
Bij de tentoonstelling ‘Vooral geen principes!’ verschijnt de gelijknamige rijk geïllustreerde catalogus voor de verkoopprijs van 35 euro; ISBN: 978-90-6918-232-2.

De tentoonstelling ‘Vooral geen principes! Charley Toorop’ is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het K.F. Hein Fonds.

Terug