Roy Villevoye
Detours

Roy Villevoye, tentoonstelling Detours
Roy Villevoye, tentoonstelling Detours

PERSBERICHT
14 juni – 10 augustus 2008

Roy Villevoye
Detours

Films, Photographic works, Installations
(including collaborations with Jan Dietvorst)

Museum Boijmans Van Beuningen presenteert deze zomer een tentoonstelling met fotowerken, films, installaties, billboards, diapresentaties en schilderijen van Roy Villevoye (1960, Maastricht). Twintig jaar geleden wijdde het museum al een solotentoonstelling aan het oeuvre van Villevoye. Detours geeft nu een overzicht van het werk dat Villevoye maakt sinds hij zich eind jaren ’80 van de schilderkunst afwendde. Voor het eerst wordt hiermee een samenhangend beeld gegeven van zijn kunstenaarschap.

Na een succesvolle carrière als schilder gaat Villevoye eind jaren ’80 op zoek naar een nieuwe invulling van zijn kunstenaarschap. Hij vindt inspiratie op zijn reizen buiten Europa, onder meer naar het Indonesische Papua, de voormalige Nederlandse kolonie Nieuw Guinea. Zijn verblijf aldaar bij de Asmat leidt tot nieuwe werken, waarin de betekenis van kleur een belangrijk thema is. Zijn eerste ervaringen verwerkt hij nog in schilderijen, maar langzamerhand zoekt Villevoye andere media om zijn zoektocht naar culturele codering en identiteit vorm te geven. Het begrip kleur keert bijvoorbeeld terug in het grote panoramische fotowerk Kó (Showing Primary Colours in Kombai) uit 1995, waarin industriële kleuren opdoemen in een tropisch regenwoud.

Paradijs
Samen met Jan Dietvorst maakt Villevoye in Papua een aantal lange en korte filmwerken. Ze betrekken de kijker heel direct bij hun ontmoeting met de Asmatters. De films leggen de wederzijdse belangen bloot die aan de interacties ten grondslag liggen en kijken verder dan de heersende stereotypen. In de film The New Forest worden impressies van het leven in het tropisch regenwoud afgewisseld met portretten van Asmatters. De verhalen die zij vertellen, gaan over de magische relaties tussen de mens en zijn omgeving, maar ook over de verbanden met de westerse wereld. Een van de geïnterviewden vertelt bijvoorbeeld over zijn reis naar Nederland, en over de klompen die hij hier heeft gekocht. In Villevoyes film Beginnings wandelen twee naakte Asmatters als een Adam en Eva wat aarzelend door het regenwoud. Een volgende scène toont een blanke Adam en Eva in de Kennemerduinen. De persoonlijke verhalen van de acteurs versterken deze ontregeling van het stereotype beeld van het paradijs.
Het werk van Villevoye lijkt te raken aan de antropologie, met haar postkoloniale fascinatie voor niet-westerse ‘authentieke’ volkeren die zouden leven zoals onze verre voorvaderen. Roy Villevoye laat ons echter zien dat de Asmat evenzeer in een verwarrend, complex, hilarisch en onnavolgbaar heden leven als wijzelf.

Haarscherp
Naast verschillende films, fotowerken en diawerken omvat de tentoonstelling Detours ook een aantal billboards, door reclameschilders in Mumbai vervaardigd naar foto’s die Villevoye nam in India en Papua. De ontmoeting tussen twee culturen en de manier waarop verschillende culturen zich elkaars (kunst)voorwerpen toeëigenen, wordt eveneens haarscherp getoond in de installatie Red Calico. Deze laat authentieke, door de Asmat bewerkte T-shirts zien die Villevoye heeft aangetroffen, verzameld en gecombineerd met fotoportretten van de eigenaars. Speciaal voor de tentoonstelling heeft Villevoye bovendien een aantal nieuwe films en een nieuwe installatie gemaakt, waarmee hij zijn oeuvre wederom op scherp stelt.

Naast de tentoonstelling verschijnt, met steun van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB, een Engelstalige monografie over Roy Villevoye, met bijdragen van onder meer antropologe Amanda Ravetz, Sven Lütticken, evolutiebioloog Tijs Goldschmidt en Lex ter Braak.

Terug