Nieuw Blockbusterfonds erkent belang De weg naar Van Eyck

Jan van Eyck, De Annunciatie, ca. 1435, doek, overgebracht van paneel, 90,2 x 34,1 cm, Washington, National Gallery of Art

Persbericht

Nieuw Blockbusterfonds erkent belang De weg naar Van Eyck

Museum Boijmans Van Beuningen is bijzonder verheugd over de samenwerking met het Blockbusterfonds dat vandaag, in aanwezigheid van minister-president Rutte op het Binnenhof in Den Haag, is gelanceerd. Het Blockbusterfonds ondersteunt met een substantiële bijdrage de najaarstentoonstelling ‘De weg naar Van Eyck’ en garandeert hiermee de realisatie van de tentoonstelling.

Enkele maanden geleden maakte Museum Boijmans Van Beuningen bekend een groot financieel risico te nemen met de unieke najaarstentoonstelling ‘De weg naar Van Eyck’. De oprichting van het Blockbusterfonds maakt het mogelijk om risico’s rondom dit soort grote culturele projecten te verkleinen. Met de bijdrage van het Blockbusterfonds is een derde deel van de begroting van € 1,4 miljoen gegarandeerd. Het fonds stelt het museum hiermee in staat om een extra impuls aan de communicatie over de tentoonstelling te geven. De BankGiro Loterij, een van de initiatiefnemende partners in het nieuwe fonds, garandeert bovendien de afname van 20.000 entreekaarten. De nog lopende aanvragen bij cultuurfondsen en de groeiende steun van particulieren aan De kring van Van Eyck blijven daarnaast van groot belang om de begroting te dekken.

Blockbusterfonds
Het Blockbusterfonds is een samenwerkingsverband tussen vier partners: de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Dit samenwerkingsverband wordt vooralsnog aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het Blockbusterfonds stelt zich ten doel uitzonderlijke of grote culturele evenementen mogelijk te maken. De drie cultuurfondsen stellen gezamenlijk jaarlijks € 1,5 miljoen beschikbaar. De BankGiro Loterij zal door afname van toegangskaarten bijdragen aan de financiering van tentoonstellingen en andere evenementen. Met de oprichting van het Blockbusterfonds kunnen culturele instellingen worden gesteund met voorfinanciering, kaartafname en innovatieve marketing. Naast Museum Boijmans Van Beuningen hebben Museum TwentseWelle en FOAM een toekenning gekregen.

De weg naar Van Eyck
Vanaf 13 oktober biedt ‘De weg naar Van Eyck’ in Museum Boijmans Van Beuningen een beeld van de schilderkunst tussen 1390 en 1430 in de Nederlanden, Bourgondië, Parijs en delen van het huidige Duitsland. Over het algemeen wordt deze periode aangeduid als de internationale gotiek, vanwege de opmerkelijke overeenkomsten in de beeldende kunst in grote delen van Europa. De kunst uit dit tijdvak vormde de basis voor die van de volgende generatie, waaronder die van Jan van Eyck. Het werk van Van Eyck wordt vaak als revolutionair gezien. In vele opzichten liet de meester zich echter inspireren door zijn voorgangers.

De kern van de expositie bestaat uit schilderijen op paneel. Een kleine maar hoogstaande selectie van beelden, goudsmeedwerk, verluchte handschriften en tekeningen, complementeert deze kern. Het laatste deel van de tentoonstelling wordt gevormd door een groep schilderijen van Van Eyck en kunstenaars uit zijn directe omgeving, waaronder het gerestaureerde werk ‘De drie Maria’s aan het graf’. Het is voor het eerst -en vanwege de kwetsbaarheid van de werken waarschijnlijk ook voor het laatst- dat er een expositie over dit onderwerp wordt gehouden.

Private funding
Museum Boijmans Van Beuningen bedankt de volgende fondsen, bedrijven en particulieren die de tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck' mogelijk maken met hun enthousiaste en genereuze steun: Turing Foundation, Robeco, BankGiro Loterij, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds (mede mogelijk gemaakt uit het Breeman Talle Fonds), Aon Artscope, Unilever, Nedspice, Ploum Lodder Princen, Shell, Blockbusterfonds en SNS REAAL Fonds. Op initiatief van particulieren is een unieke actie opgezet om de tentoonstelling te steunen. U kunt hier aan deelnemen; voor meer informatie over de Kring van Van Eyck zie www.boijmans.nl/dekring.

Terug