Nieuw: 300 Coloured Vases van Hella Jongerius

Productieproces Coloured Vases (serie 3) van Hella Jongerius bij Koninklijke Tichelaar Makkum, 2010
Productieproces Coloured Vases (serie 3) van Hella Jongerius bij Koninklijke Tichelaar Makkum, 2010

Persbericht

Nieuw: 300 Coloured Vases van Hella Jongerius
Te zien in de tentoonstelling Hella Jongerius – Misfit (13 november 2010 – 13 februari 2011)

Dit najaar presenteert Museum Boijmans Van Beuningen voor de eerste keer in
Nederland het oeuvre van ontwerper Hella Jongerius. De tentoonstelling geeft een uniek overzicht van haar werken en biedt inzicht in haar werkwijze, experimenten en vernieuwende producten. Een van de meest recente is een groep van driehonderd vazen, Coloured Vases (serie 3), deze wordt in Rotterdam voor het eerst getoond.

De drie series Coloured Vases laten kleurenexperimenten zien, waarbij telkens een bestaande vaas is gebruikt als ‘canvas’. De eerste twee series bestonden uit respectievelijk veertig en tweeënveertig verschillende porseleinen vazen, deels bedekt met een verflaag uit de industriële kleurenpaletten RAL (2003) en NCS (2007). De derde serie wordt momenteel vervaardigd in nauwe samenwerking met de ambachtelijke glazuurexperts van Koninklijke Tichelaar Makkum. 

Mineralen

Ditmaal is niet gekozen voor industriële lak, maar voor een combinatie van honderd oude mineraalrecepten en honderd hedendaagse, chemische glazuurrecepten. De laatste noemt Jongerius de ‘fast-food’ kleuren van de huidige keramische industrie. De mineraalrecepten bevatten ingrediënten zoals cadmium (rood), ijzer (bruin), selenium (geel), koper (groen), kobalt (blauw) en mangaan (paars). De oude en nieuwe kleuren worden in diverse patronen over elkaar heen gezet, waardoor ze optisch met elkaar gaan mengen. Een soort pointillisme op porselein. Door de patronen en mengingen, maar ook door te spelen met stooktemperaturen, worden nieuwe kleuren gecreëerd. Deze ogen niet vlak zoals de verfsoorten die we kennen van de industrie, maar onregelmatig, gelaagd en levend als de kleuren die we kennen van schilderijen.

Volgens Jongerius heeft de industrie zich in de afgelopen decennia te veel gericht op kwantiteit en standaardisering. Er zijn duizenden kleurnuances gemaakt en al die kleuren moeten onder alle omstandigheden precies hetzelfde ogen. Daarmee is de kwaliteit verloren geraakt van kleuren die onregelmatigheden vertonen en daardoor een mooiere ervaring creëren, zoals de kleuren van deze serie Coloured Vases (serie 3).

Imperfectie
Hella Jongerius (1963) geldt internationaal als een van de belangrijkste ontwerpers van haar generatie. Jongerius introduceerde in de jaren negentig ambachtelijke imperfecties en individualiteit in industriële productiemethodes. Ambachtelijke kwaliteiten zijn volgens Jongerius niet afleesbaar aan de perfectie waarmee dingen zijn gemaakt, maar aan de afwijkingen, ‘misfits’, de zichtbare sporen van de hand van de maker. Ook wijst Jongerius op de hedendaagse potentie van historische motieven en verhalende decoraties, zoals in de Nymphenburg borden en de Frog Table.

Misfit
De tentoonstelling Misfit in Museum Boijmans Van Beuningen toont industriële producten, unieke experimenten en talloze schetsmodellen. Alle werken zijn op kleur geordend, aangezien kleuren een belangrijke rol spelen in het oeuvre van Jongerius. De gekozen combinaties en stapelingen van objecten doen recht aan de thema’s die schuilen in haar oeuvre. Bekende ontwerpen als B-set, Long Neck & Groove Bottles, Repeat stoffen, Polder Sofa en IKEA vazen staan opgesteld.

Monografie
Tegelijkertijd met de tentoonstelling Misfit verschijnt bij uitgeverij Phaidon Press de monografie ‘Hella Jongerius - Misfit’, geschreven door Louise Schouwenberg en met bijdragen van designcriticus Alice Rawsthorn en designconservator van MoMA Paola Antonelli. Ook de werken die in de monografie zijn afgebeeld zijn geordend op kleur. Deze publicatie is vormgegeven door Irma Boom en is te koop in de museumwinkel, evenals een speciale editie die verbonden is aan de nieuwste serie Coloured Vases. Deze speciale editie bestaat ook uit 300 exemplaren.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Ahrend Fonds. ‘Hella Jongerius – Misfit’ is hoofdonderdeel van het officiële programma van Holland Art Cities 2009-2010.

Terug