Interventies

PERSBERICHT
1 januari 2007

Drie kunstenaarsinterventies onderbreken De Collectie Eén

Museum Boijmans Van Beuningen onderbreekt de nieuwe opstelling De Collectie Eén op een vernieuwende wijze met drie interventies van Andro Wekua, Marieke van Diemen en het kunstenaarsduo Steiner & Lenzlinger.

Museum Boijmans Van Beuningen geeft de hedendaagse kunst een prominente positie door drie presentaties te laten reflecteren op de collectie en het museumgebouw. Deze visuele uitspraken worden versterkt door de afwisseling met bestaande kunst uit de collectie waardoor een spanningsveld ontstaat. De drie interventies scherpen zo het kijken van het publiek en dwingen tot nadenken. Museum Boijmans Van Beuningen toont en reageert doorlopend op internationaal toonaangevende kunstenaars. De interventies van Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger en Andro Wekua zijn tot stand gekomen in samenwerking met het H+F Mecenaat.

Interventie #1
Marieke van Diemen. Vazen
20 januari 2007 - 28 oktober 2007

Vanaf 1930 heeft de Duitse keramische industrie grote aantallen vazen geproduceerd, die in een oneindige hoeveelheid van vormen, kleuren en formaten bestaan. Voor de export werden ze gemerkt met West Germany. Marieke van Diemen boog zich over de vraag hoe dit eens zo populaire, typisch massa industriële product, dat met zulke prachtige tijdsbeelden te associëren is, opnieuw kan worden getoond en geïnterpreteerd. Op verzoek van Museum Boijmans Van Beuningen ontwierp Van Diemen een installatie waarin een omvangrijke collectie West Germany vazen is te zien die als een groot autonoom kunstwerk wordt gepresenteerd. Hoe wordt een alledaags product een begerenswaardig object? De seriële productie van de vazen en de soms minieme verschillen in kleur en detaillering zijn aspecten die optimaal in Van Diemens installatie tot uitdrukking komen. Impliciet toont Marieke van Diemen aan dat de manier waarop je objecten toont, van doorslaggevende invloed is op de perceptie en waardering ervan.

Interventie #2
Andro Wekua. Wait to Wait

Andro Wekua ontwikkelde speciaal voor Museum Boijmans Van Beuningen een nieuwe installatie, die als een hedendaagse interventie met een haast klassieke atmosfeer een scharnierpunt in het nieuw ingerichte parcours van de vaste collectie oude meesters vormt. Een jongensachtige figuur schommelt op een schommelstoel, mysterieus verscholen achter het gekleurde glas van een enorme vitrine. Collages versterken de klassieke, dromerige en raadselachtige sfeer van het werk. Wekua werd in 1977 in het Georgische Sochumi geboren en woont en werkt sinds een aantal jaren in Zürich. Zijn nog jonge oeuvre bestaat uit schilderijen, tekeningen, collages en sinds enige tijd ook sculpturen, video’s en installaties. Wekua’s ‘Wait to Wait’ werd gerealiseerd vanuit het H+F Mecenaat en wordt onderdeel van de vaste collectie van Museum Boijmans. Andere werken van Wekua zijn recentelijk verworven door onder andere het New Yorkse Guggenheim en het Centre Georges Pompidou in Parijs.

Interventie #3
Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger. Four Vegetative Sleeping Rooms
Vanaf 20 januari 2007  oktober 2007

Het Zwitserse kunstenaarsduo Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger is geïnteresseerd in kunstmatige tuinen, natuurlijke groeiprocessen en in alle cross-overs tussen cultuur en natuur. Tijdens de Biënnale van Venetië van 2003 dwarrelden in de roomskatholieke kerk Santa Stae aan het Canal Grande duizenden blaadjes en plantjes aan takken naar beneden. De bezoeker kon liggend op een groot bed naar de hemel staren om dit wonder te aanschouwen. Op uitnodiging van Museum Boijmans Van Beuningen, daartoe in staat gesteld door het H+F Mecenaat, bouwden Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger in de vier grote vitrines van het zgn. klaverblad van het museum een nieuwe vegetatieve installatie. De intieme kamertjes met grote etalages zijn voorzien van resp. een bottenboom, een jungle, een zadenkamer en een uit ureum groeiend roze kristallenbos. Elke kamer is toegankelijk en van elke kamer gaat een weldadige rust uit die je voert langs leven en dood en die je onttrekt aan de drukte van het museum, dat als een film aan je voorbij gaat.

Terug