Grote subsidie project ALMA

Anthony Grill, zoutvat, 1646, zilver, d. 15,4 x h. 18,7, collectie Museum Boijmans Van Beuningen
Anthony Grill, zoutvat, 1646, zilver, d. 15,4 x h. 18,7, collectie Museum Boijmans Van Beuningen

Grote subsidie van het Ministerie van OCW voor project ALMA

Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt € 250.000 subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de regeling ‘Digitaliseren met beleid’. De subsidie is toegekend voor het project Afbeelding Linkt Met Artefact (ALMA). In dit project wordt een papieren documentatiesysteem digitaal ontsloten en via een website toegankelijk gemaakt, zowel voor onderzoekers als voor een breed publiek. Het documentatiesysteem is opgezet in 1989 door de toenmalige conservator kunstnijverheid van Museum Boijmans Van Beuningen, Alma Ruempol.

In ALMA worden gebruiksvoorwerpen uit de pre-industriële periode (1400-1900) gekoppeld aan afbeeldingen van dezelfde objecten op schilderijen en prenten uit die tijd. Door deze verbinding te leggen, verkrijgt het museum, maar ook publiek en onderzoekers, informatie over bijvoorbeeld het gebruik van de voorwerpen of over de betekenis ervan op een schilderij. Ruim 2.500 objecten, 1.500 prenten en 300 schilderijen worden dankzij deze subsidie gedigitaliseerd, opnieuw beschreven en ontsloten.
In eerste instantie betreft het objecten in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen, maar het project zal zich uitbreiden naar andere collecties en musea. Het project heeft een looptijd van twee jaar en begint op 2 februari 2009.

De collectie pre-industriële gebruiksvoorwerpen
Museum Boijmans Van Beuningen beheert en presenteert de grootste collectie gebruiksvoorwerpen uit de pre-industriële tijd in Nederland, waaronder de omvangrijke verzameling Van Beuningen-de Vriese die geschonken is in 1990. Het is een unieke collectie, omdat voorwerpen voor dagelijks gebruik veelal niet werden bewaard. Ze werden weggegooid als er wat aan mankeerde of als er betere potten en pannen op de markt kwamen. Doordat de collectie aansluit op latere vormen van massagoed kunnen bezoekers van het museum de ontwikkeling vanaf de middeleeuwen, via de industriële revolutie tot aan het design van nu volgen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleent de subsidie in het kader van de regeling ‘Digitaliseren met beleid’. De uitvoering berust bij SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat duurzame economische groei stimuleert door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal.

Terug