Een monument voor Charley Toorop

Met de tentoonstelling 'Vooral geen principes! Charley Toorop' zet Museum Boijmans Van Beuningen drie maanden lang een van Nederlands grootste kunstenaars van de twintigste eeuw in het zonnetje. Maar waarom wordt Charley Toorop nog niet permanent geëerd? Om deze leemte te vullen schrijft het museum een dubbele opdracht uit voor een monument in de openbare ruimte.

Museum Boijmans Van Beuningen schrijft een kunstenaarsopdracht uit voor een monument ter nagedachtenis aan Charley Toorop. De gemeenten Bergen en de dorpskernen Domburg en Zoutelande (gemeente Veere) krijgen de gelegenheid om mee te dingen naar het verkozen monument en het kunstwerk te plaatsen op een plaats waar Charley Toorop heeft geleefd en gewerkt.
Museum Boijmans Van Beuningen financiert de opdracht en geeft het monument in bruikleen aan de gemeente die het beste voorstel doet voor een toplocatie.

Procedure
Museum Boijmans Van Beuningen kijkt uit naar de schetsontwerpen van kunstenaars en de locatievoorstellen van de gemeenten Bergen en Veere. De inzendingen moeten voor 31 december 2008 binnen zijn en de drie beste schetsmodellen worden in januari in de tentoonstelling ‘Vooral geen principes! Charley Toorop’ geëxposeerd.

Een jury beoordeelt de inzendingen. De leden zijn Marja Bosma (Toorop-kenner en gastconservator), Netje Fernhout (familielid van Charley Toorop), Renilde Hammacher (oud-conservator moderne kunst) en Sjarel Ex (museumdirecteur). Kunstenaars en gemeenten kunnen hun inzendingen mailen naar monumentvoorcharleytoorop@boijmans.nl.

Tentoonstelling ‘Vooral geen principes!’
Charley Toorop (1891-1955) geldt als de krachtigste vrouw in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw. Ze schiep een eigenzinnig, zelfbewust en sociaal bewogen oeuvre. Museum Boijmans Van Beuningen toont in een grote overzichtstentoonstelling van 27 september 2008 tot en met 18 januari 2009 120 schilderijen, waaronder zestien zelfportretten. De tentoonstelling maakt inzichtelijk hoe sleutelwerken passen binnen het oeuvre, dat wordt gekenmerkt door een confronterend realisme. Bij Charley Toorop is schilderkunst de ultieme vorm van zelfverwerkelijking. Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige catalogus.

Terug