Boijmans Taal- en rekenprogramma succesvol

Leerlingen tijdens museumles uit Taal- en rekenprogramma Museum Boijmans Van Beuningen. Foto: Lotte Stekelenburg.

Persbericht

Boijmans Taal- en rekenprogramma succesvol

9 juli 2014

Het Boijmans Taal- en rekenprogramma sluit het eerste schooljaar met succes af.
Het driejarige programma onderzoekt samen met twee basisscholen en kunstenaar Wolf Brinkman hoe het kijken naar kunst kan bijdragen aan taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. Vanaf september 2013 vonden wekelijks kunstlessen plaats in vier schoolklassen, met telkens collectiestukken van het museum als uitgangspunt. Hieruit ontstonden drie nieuwe lessen voor in het museum en online lesmateriaal. In het schooljaar 2013-2014 bezochten ruim 8000 leerlingen uit het primair onderwijs het museum. Daarmee stijgt het aantal leerlingen voor het eerst in drie jaar, een stijging van 1500 leerlingen ten opzichte van het schooljaar 2012-2013.

‘Los van geijkte paadjes’
Een jaar lang gaf kunstenaar Wolf Brinkman les op de Rotterdamse Fridtjof Nansenschool en de OBS De Taaltuin in Schiedam. Samen met de leerkrachten en het museum ontwikkelde hij werkvormen waarin het kijken naar en onderzoeken van kunst bijdraagt aan de reguliere taal- en rekenlessen. Zo stond hij een aantal weken stil bij het detail van de maan op het schilderij van Paul Delvaux. Met de kinderen filosofeerde hij over de vraag welke dieren op de maan leven en waaruit dat leven dan ontstaat. Daaruit ontstonden eigen organismen: “Het is een Grotie. Dat is zijn naam omdat hij zo groot is. Hij eet vleesetende planten en aardbeien en chocola en hij weegt 22 kilo.” Ook onderzocht Brinkman aan de hand van het schilderij maten en afstanden:
“1 km is 1000 meter en 2 meter is al groter dan klasgenoot Shevano”. De klassen van Wolf Brinkman bezochten drie keer het museum om de kunstwerken in werkelijkheid te bekijken.
De scholen zijn positief over de samenwerking met het museum. “Het is fascinerend om de leerlingen los van de geijkte paadjes te zien komen. Je ziet al een verschil in hun taalgebruik.
Ze fantaseren, komen los van gedachtenpatronen en ontwikkelen hun creatieve oplossingsvermogen”, zo stelt directeur Betty van Dam van OBS de Taaltuin terugblikkend.

In het museum of online
Voortbouwend op de ervaringen in de scholen ontwikkelde het museum drie nieuwe museumlessen voor groep 0 tot en met 4: Kunstpraat, Kunstmaten en Papegaai Paulo. De les Kunstpraat voor groep 3/4 is gericht op taal, terwijl in de nieuwe les Kunstmaten de aandacht juist uitgaat naar verhoudingen en maten. De les Papegaai Paulo is ontwikkeld voor de allerjongsten, kinderen van groep 0 t/m 2 en besteedt speciale aandacht aan begrippen als groot en klein, ver weg en dichtbij: begrippen die aan de basis liggen van rekenvaardigheden. Ter voorbereiding op de museumbezoeken, of voor scholen die niet in staat zijn om een bezoek aan het museum te brengen, biedt het museum online lesmateriaal dat door leerkrachten in de klas gebruikt kan worden. Dit bestaat uit lestips bij kunstwerken en een video waarin Papegaai Paulo de hoofdrol speelt. Meer informatie over de museumlessen: boijmans.nl/onderwijs. Het online lesmateriaal is beschikbaar op onderwijs.boijmans.nl. De video kan bekeken worden via arttube.nl/onderwijs.

Landelijke aandacht
Het programma kreeg veel belangstelling, onder meer van minister Bussemaker, die in oktober 2013 in het kader van een werkbezoek twee van de nieuwe lessen bijwoonde en het programma als voorbeeld opnam in de visiebrief ‘Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’ van 8 juli 2014. Zij sprak zich positief uit over het Boijmans Taal- en rekenprogramma: “We moeten voorkomen dat cultuuronderwijs bij scholen leidt tot de verzuchting: ‘Nu moeten we er nóg iets bij doen’. De lessen in Museum Boijmans Van Beuningen laten zien dat naar kunst kijken juist goed te integreren is in het reguliere onderwijs.” Op 1 oktober organiseert het museum een kennisdag voor het onderwijsveld en collega-culturele instellingen, waarin het de ervaringen en bevindingen van het Boijmans Taal- en rekenprogramma deelt. Meer informatie: boijmans.nl/onderwijs.

Vooruitblik
Vanuit deze positieve ervaringen werkt het museum de komende twee jaar verder aan het Boijmans Taal- en rekenprogramma. Op de twee partnerscholen worden de komende twee jaar lessen gegeven aan de groepen 3 t/m 8, waarbij parallel ook online lesmateriaal en museumlessen worden ontwikkeld. Samenwerking met onder andere het Freudental Instituut, de Hogeschool Rotterdam en de Stichting Lezen & Schrijven bieden inhoudelijke verdieping. Na drie jaar bundelt het museum de ervaringen in een Boijmans Taal- en rekenboek dat door scholen in het hele land gebruikt kan worden als aanvulling op de reguliere taal- en rekenlessen.

Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt in de eerste twee jaar gesteund door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en de Gijzelaar-Hintzenfonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, DKC Gemeente Rotterdam en het KCR ondersteunen het atelier op de Fridtjof Nansenschool.

Voor meer informatie en het reserveren van de museumlessen: www.boijmans.nl.

Terug