Publicatie 'Verwerving en restitutie: de zaak Toorop'

Cover 'Verwerving en restitutie: de zaak Toorop'
Cover 'Verwerving en restitutie: de zaak Toorop'

Het derde deel uit de reeks Boijmans Studies is verschenen onder de titel Verwerving en restitutie: de zaak Toorop / Acquisition and Restitution: the Toorop Case. De museumbibliotheek toont een selectie van het bronnenmateriaal.

Onlangs heeft de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog een bindend advies afgegeven inzake De Theems (1885) van Jan Toorop. Dit schilderij werd in 1937 door Museum Boijmans Van Beuningen verworven van de joodse eigenaar Ernst Flersheim (1862-1944) via Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar. Aan dit advies ging uitvoerig onderzoek naar de herkomst van het schilderij vooraf. Daarbij kwamen ook nieuwe gegevens boven water over andere werken van Jan Toorop die zich oorspronkelijk in de collectie van Flersheim bevonden, waaronder het schilderij Gebed voor de maaltijd (1907) en de tekeningen Godsvertrouwen (1907) en Paulus predikt op de Areopagus (1912).

Het zorgvuldig gedocumenteerde onderzoek verricht door Anita Hopmans (hoofdconservator RKD), de volledige tekst van het bindend advies van de Restitutiecommissie, alsook de volledige briefwisseling tussen de betrokkenen die licht werpt op de context waarin deze verkopen plaatsvonden, is nu 2-talig gepubliceerd als deel 3 in de reeks Boijmans Studies.

In de bibliotheek van het Museum Boijmans Van Beuningen is tevens een selectie uit het opgespoorde belangrijke bronnenmateriaal uit de collectie van het RKD te bezichtigen. Hieronder bevindt zich correspondentie van Ernst Flersheim en Charley Toorop aan G.J. Nieuwenhuizen Segaar, die door de erven van Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar onlangs aan het RKD is geschonken.

Boijmans Studies, deel 3
A. Hopmans, Verwerving en restitutie: de zaak Toorop. Een studie naar de herkomst van twee kunstwerken / Acquisition and restitution: the Toorop case. A study into the provenance of two art works (2-talige publicatie)
Verkoopprijs: € 25,00
ISBN 978-90-6918-228-5

Terug