In memoriam Coert Ebbinge Wubben

Foto: Vincent Mentzel, 2006

Persbericht

In memoriam Coert Ebbinge Wubben (1915-2014)
4 april 2014

Woensdag 26 maart jl. is oud-directeur Johan Conrad Ebbinge Wubben op 99 jarige leeftijd overleden. Hij was van 1941 tot 1978 werkzaam bij Museum Boijmans Van Beuningen, sinds 1950 als directeur. Een markante persoonlijkheid van onschatbare waarde in de geschiedenis van het museum.

Johan Conrad Ebbinge Wubben, geboren in Rotterdam op 25 februari 1915, was zijn hele werkzame leven verbonden aan Museum Boijmans. Hij werd in 1941 aangesteld als conservator voor Bibliotheek en Prentenkabinet. Van 1945 tot 1947 was hij waarnemend directeur. In 1950 werd hij benoemd tot directeur, een functie die hij tot 1978 zou bekleden. Ebbinge Wubben zat ook in allerlei besturen, commissies en had op deze manier grote invloed en gezag in de Nederlandse kunstwereld. Onder zijn directoraat werd de collectie op grandioze wijze verrijkt, werd een nieuwe vleugel aan het museum gebouwd en werd een reeks van belangrijke tentoonstellingen, zoals over Erasmus in 1968, georganiseerd.

Verrijkingen
In 1958 werd de collectie D.G. van Beuningen verworven, met meesterwerken van Van Eyck, Bruegel, Titiaan en vele anderen. Het was een ingeving van Ebbinge Wubben om tijdens de onderhandelingen met de weduwe van D.G. van Beuningen voor te stellen om het museum – dat tot dan toe Museum Boijmans had geheten - om te dopen tot Museum Boijmans Van Beuningen. In 1972 werd in langdurig bruikleen de collectie van Willem van der Vorm gegeven, met superieure schilderijen van Van Dyck, Rembrandt, Metsu en Ter Borch. Een derde belangrijke groep schilderijen kwam in 1975 binnen met het legaat van de gentleman-dealer Vitale Bloch, een goede vriend van Ebbinge Wubben. In 1951 werd het museum verrijkt met de omvangrijke prentenverzameling van J.C.J. Bierens de Haan. Deze verzameling omvatte 25.000 prenten, vooral Nederlandse 16de en 17de eeuwse grafiek van superieure kwaliteit. Spectaculaire aankopen waren de elf schilderijen van Wassily Kandinsky in 1964 en de belangrijke groep werken van Margritte en Dalí uit de verzameling Edward James in 1977, die de basis vormde voor de in Nederland unieke collectie surrealisten. Ebbinge Wubben onderscheidde zich ook met aankopen zoals ‘De mandril’ van Oscar Kokoschka, ‘Twee meisjes bij een appelboom’ van Edvard Munch (het enige schilderij van zijn hand in Nederland) en de Mark Rothko.

Modern en hedendaags
Vanaf 1960 kreeg hedendaagse kunst een steeds belangrijkere positie binnen Museum Boijmans Van Beuningen, omdat Ebbinge Wubben het een anomalie vond dat in een moderne stad als Rotterdam er geen museum was die moderne kunst verzamelde. In 1972 werd de nieuwe aanbouw ontworpen door Alexander Bodon geopend. De grote tentoonstellingszaal behoort tot de mooiste expositieruimten van het land. Onder zijn directoraat werden 340 tentoonstellingen georganiseerd. Ook na zijn pensionering bleef hij nog actief. In 2006 stelde hij op negentigjarige leeftijd nog een tentoonstelling samen over de grafiek van Piranesi, Tiepolo en Canaletto waarmee hij terugkeerde tot zijn eerste en grootste liefde in de kunst: de prentkunst.

Terug