Jet Bussemaker volgt taal- en rekenlessen in het museum

Werkbezoek Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in Museum Boijmans Van Beuningen op 17 oktober 2013. Foto: Marco de Swart / ANP.

Persbericht

Jet Bussemaker volgt taal- en rekenlessen in het museum
Donderdag 17 oktober 2013

Vanmorgen bracht Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een werkbezoek aan Museum Boijmans Van Beuningen. Tijdens haar bezoek keek zij mee met twee museumlessen voor primair onderwijs. De lessen maken deel uit van het nieuwe Boijmans Taal- en rekenprogramma, waarin het kijken naar kunst wordt gekoppeld aan het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheid.

De minister sprak zich positief uit over het nieuwe Taal- en rekenprogramma van het museum:
“We moeten voorkomen dat cultuuronderwijs bij scholen leidt tot de verzuchting: ‘Nu moeten we er nóg iets bij doen’. De lessen in Museum Boijmans Van Beuningen laten zien dat naar kunst kijken juist goed te integreren is in het reguliere onderwijs.”

Kunstpraat en Papegaai Paulo
Bussemaker woonde een les Kunstpraat bij met leerlingen van de OBS De Taaltuin in Schiedam. In deze museumles bekijken leerlingen van groep 3/4 kunstwerken. Door middel van verbeelding- en associatiespelletjes trainen de kinderen de taalvaardigheid. De les Papegaai Paulo werd gevolgd door een groep 1/2 van de Taaltuin. Hierin trainen kinderen spelenderwijs onder meer begrippen als groot en klein, ver weg en dichtbij: begrippen die aan de basis liggen van rekenvaardigheden. Voor meer informatie en het reserveren van deze lessen: www.boijmans.nl.

Taal en rekenen in het museum
De twee museumlessen maken deel uit van het Boijmans Taal- en rekenprogramma dat het museum sinds 2012 ontwikkelt. In dit kader sprak Jet Bussemaker vanmorgen ook kunstenaar Wolf Brinkman, die namens het museum wekelijks kunstlessen op twee scholen verzorgt waarin de museumcollectie het uitgangspunt is. Samen met de leerkrachten en het museum ontwikkelt hij werkvormen waarin het kijken naar en onderzoeken van kunst bijdraagt aan de reguliere taal- en rekenlessen. In nauwe samenspraak met de scholen ontwikkelt het museum aan de hand van deze ervaringen nieuwe museumlessen, waarvan Kunstpraat en Papegaai Paulo de eerste twee voorbeelden zijn.

Cultuurcoach
Sinds 2009 beschikt het museum over een cultuurcoach die namens het museum wekelijks lesgeeft op de Mariaschool en de Van Oldebarneveldschool in de Rotterdamse krachtwijken Spangen en Delfshaven. Cultuurcoach Andrea Jacobs en adjunctdirecteur van de Mariaschool Erica Harreman spraken met de minister over de waarde van deze intensieve samenwerking tussen school en museum. Jacobs: “Doordat ik met de leerlingen vier keer per jaar het museum bezoek hebben ze echt het gevoel dat het van hen is”.

Uitreiking eerste Cultuurkaart
Na het werkbezoek reikte de minister de eerste CJP Cultuurkaarten uit aan leerlingen van de Rotterdamse school Wolfert van Borselen. Zij geeft hiermee de officiële aftrap van Cultuurkaart-jaar 2013-2014. Met de Cultuurkaart kunnen scholen in het voortgezet onderwijs culturele activiteiten betalen. Museum Boijmans Van Beuningen nodigde voor de uitreiking verschillende culturele partners uit, waarmee de afgelopen jaren actief is samengewerkt, zoals het Ro Theater, Digital Playground, HipHopHuis en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Het Boijmans Taal- en rekenprogramma wordt in de eerste twee jaar gesteund door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Fonds Cultuurparticipatie, DKC Gemeente Rotterdam en KCR (atelier Fridtjof Nansenschool).

Terug