Nederlands leren in het museum

Deelnemers aan de museumles Kunstpraat in Museum Boijmans Van Beuningen. Foto: Lotte Stekelenburg. Deelnemers aan de museumles Kunstpraat in Museum Boijmans Van Beuningen. Foto: Lotte Stekelenburg.

Persbericht

Nederlands leren in het museum
Donderdag 12 september 2013

Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt deze week vijftien groepen ‘taalleerders’, volwassenen die werken aan hun beheersing van de Nederlandse taal, voor de museumles ‘Kunstpraat voor volwassenen’. Deze les traint de taalvaardigheid aan de hand van het kijken naar kunstwerken in het museum. Samen met de stichting Lezen en Schrijven biedt het museum de museumles gratis aan in de Week van de Alfabetisering. Er meldden zich hiervoor ruim 150 deelnemers. Vanaf volgende week is de les onderdeel van het educatieaanbod voor volwassenen van het museum.

De taalles Kunstpraat voor volwassenen
Wat vind je van een werk, wat zie je en waar doet het je aan denken? Kunst biedt talloze gespreksonderwerpen en biedt vensters naar werelden om over te dromen. Taal is als instrument onmisbaar bij het samen kijken naar kunst. De museumles ‘Kunstpraat voor volwassenen’ bouwt voort op dit principe. De les start in Museum Boijmans Van Beuningen met een rondleiding waarin vijf kunstwerken worden bekeken, variërend van klassieke kunstwerken tot moderne abstracte kunst. Bij ieder kunstwerk krijgen deelnemers een opdracht die activeert om het werk goed te bekijken en bevindingen te delen. Daarbij staan telkens enkele woorden centraal, die de deelnemers leren toe te passen. Na afloop van de rondleiding volgt een workshop drama, waarbij deelnemers de nieuwe begrippen en de ervaringen van het museumbezoek uitbeelden.

Boijmans Taal- en rekenprogramma
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoort de Rotterdamse bevolking slecht op het gebied van taalbeheersing. Een op de drie kinderen in het Primair Onderwijs en een op de vijf in het VMBO en MBO kampt met een taalachterstand. In bijna de helft van de Rotterdamse wijken is de beheersing van de Nederlandse taal beoordeeld als problematisch of zeer zwak. Het is tegen deze achtergrond dat de Rotterdamse overheid in 2011 het onderwijsbeleid Beter Presteren heeft ingezet. Daarnaast zij er talrijke initiatieven buiten het onderwijs in de wijken gestart die gericht zijn op het inhalen van achterstanden. Museum Boijmans Van Beuningen wil, vanuit de schoonheid die het museum te bieden heeft, graag bijdragen aan deze opdracht. Op woensdag 11 september ondertekende Museum Boijmans Van Beuningen de Alliantie Taal voor het leven van de regio Rotterdam-Rijnmond, waarin verschillende organisaties de handen ineen slaan om taalachterstanden te bestrijden. ‘Kunstpraat voor volwassenen’ komt voort uit het Boijmans Taal- en rekenprogramma, dat de komende drie jaar beoogt te onderzoeken hoe kunstbeschouwing en museumbezoek kunnen bijdragen aan de taal- en rekenvaardigheid van kinderen.

Praktisch
Voor meer informatie over de taalles en het maken van een reservering: http://www.boijmans.nl/nl/545/kunstpraat-voor-volwassenen.

Met dank aan:
Kunstpraat voor volwassenen is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven / Taal voor het leven. Kunstpraat voor volwassenen maakt deel uit van het Boijmans Taal- en rekenprogramma, mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Terug